Psychologie en sociologie van de jeugd
   
Referentie HHPOOL00000004
Wordt gegeven in Lijst algemene opleidingsonderdelen AILOacademische initiŽle lerarenopleiding in de sociale gezondheidswetenschappen
academische initiŽle lerarenopleiding in de lichamelijke opvoeding
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 90.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Wim Beyers
Vakgroep PP07
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Situering

De cursus is niet bedoeld als een systematische ontwikkelingspsychologie of sociologie van de jeugd, maar wil een introductie bieden in die aspecten van de psychologie van jongeren en hun leefwereld die relevant zijn voor beginnende leraren. Het gaat hierbij om jongeren waarmee universitair geschoolde leraren in contact komen: dus de eigenlijke adolescentie (2de en 3de graad van het secundair onderwijs ;14 tot 18 jaar) en de late adolescentie of jongvolwassenheid (hoger onderwijs; 18 tot 22 jaar).

Inhoud

Na een eerste typering van de adolescentie als leeftijdsperiode, worden inleidend de voornaamste veranderingen op biologisch, sociaal en cognitief vlak beschreven, die zich voordoen in de vroege adolescentie (de puberteit, 1ste graad van het secundair onderwijs). Deze veranderingen leiden ertoe dat jongeren in belangrijke domeinen van de ontwikkeling nieuwe mogelijkheden gaat ontdekken. De voornaamste evoluties in drie van deze domeinen worden besproken: seksualiteit, identiteit en autonomie. In aparte hoofdstukken wordt ingegaan op de psychosociale ontwikkeling van jongeren door te kijken naar veranderingen in de relaties met de ouders en leeftijdgenoten. Daarna worden enkele vormen van problemen bij jongeren besproken, voorzover de leraar daar mee geconfronteerd wordt, zowel psychosociale stress en stoornissen als probleemgedrag (druggebruik en delinquentie). Tenslotte worden enkele thema’s uitgediept die verband houden met aspecten van de leefwereld en de eigen cultuur van jongeren (normen en waarden, en, heel concreet, muziek).

Begincompetenties

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 35.0 EUR
de Wit, J., Slot, N.W., & van Aken, M. (2004). Psychologie van de adolescentie: Basisboek (23ste geheel herziene druk). Baarn: HB.
+ aanvullende teksten (via Minerva)

Referenties

Studiebegeleiding

https://minerva.ugent.be

Didactische werkvorm

Tijdstip en plaats:
Tweede semester, elke dinsdag van 18 tot 20.30 uur in auditorium 2, H. Dunantlaan 2, Gent.

Eerste les: dinsdag 13 februari 2007 om 18 uur.

Hoorcolleges; de lessen beogen, naast beantwoorden van de hoger geformuleerde doelstellingen, de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de evaluatieproef.

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie

Ondervragingsvorm

Schriftelijke proef aan de hand van meerkeuzevragen.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina