Methodologie van groepsoverleg en groepsdynamica
   
Referentie HIZOND01000002
Wordt gegeven in academische initiŽle lerarenopleiding in de sociale gezondheidswetenschappen
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 120.0
Studiepunten (E) 4
Niveau  
Creditcontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via een examencontract
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via een examencontract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Johnny Fontaine
Vakgroep PP09
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Situering

Kennis en inzicht m.b.t. groepsoverleg en -dynamica bijbrengen ten einde skills en vaardigheden te verwerven op het vlak van efficiënte groepsdynamica.

Inhoud

Er wordt een overzicht aangeboden van de voornaamste perspectieven inzake het 'in groep oplossen van problemen met het oog op kwaliteitsverhoging'
Tegelijk is dit opleidingsonderdeel mede bedoeld als een onderricht in de educatieve interactie en communicatie.
Inhoudelijk worden deze perspectieven aangekaart via topics zoals 'actief luisteren', non-verbale communicatie, inzicht in teamwerking en teamrolgedrag, gesprekstechnieken, conflicthantering, leiderschap, e.a.

Begincompetenties

Leermateriaal

Syllabus en BOS, A., "Communicatie in relaties". Utrecht: Uitgeverij Lemma B.V., 1996.

Referenties

Didactische werkvorm

Praktijkgerichte benadering via discussiegroepen, video-opnames, rollenspelen en andere vormen van interactieve inoefening.

Evaluatievorm

Studentenpaper en Schriftelijk examen.

Ondervragingsvorm

Schriftelijke examen, meerkeuze en open vragen (VICASEVA-formule: een video van vergadersimulatie wordt beoordeeld aan de hand van gesloten en open-antwoordvragen)

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina