Master in het sociaal werk
  Master in het sociaal werk

INHOUD

De opleiding Master in het Sociaal Werk wordt ingericht door de Universiteit Gent, de Arteveldehogeschool, de Hogeschool Gent en Hogeschool West-Vlaanderen (AUGent).

De opleiding Master in het Sociaal Werk aan de AUGent ziet het academisch onderzoek in het sociaal werk als de basis voor de opleiding. Dit onderzoek is gericht op de constructie van kennis over hoe sociaal werk ingrijpt in de socialisatie van individuen en groepen; over de sociale en culturele processen, structuren en instituties die daarbij tot ontwikkeling worden gebracht en tot slot over de maatschappelijke, historische en culturele context waarin dit plaatsvindt.

De opleiding is gericht op de ontwikkeling van een persoonlijke visie en verantwoording van sociaal-werkpraktijken, op basis van een concrete analyse en interpretatie van de praktijk van het sociaal werk, van het sociaal beleid waaraan deze praktijk mee uitdrukking geeft. Deze analyse en interpretatie zal steeds gebeuren in relatie tot de bredere maatschappelijke, filosofische, ethische en sociaal politieke context waarin dit sociaal werk en sociaal beleid ontwikkeld worden.

Deze opleiding sluit –na het volgen van een voorbereidingsprogramma- aan op de Bachelor in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting sociale agogiek. De opleiding biedt tegelijkertijd een bovenbouw aan voor de professionele bacheloropleiding sociaal werk. Ook andere opleidingen kunnen toegang krijgen tot deze master. De toelatingsvoorwaarden en het curriculum zijn aangepast aan de vooropleiding.

Masteropleiding na bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting sociale agogiek
De differentiatie tussen een masteropleiding pedagogische wetenschappen (afstudeerrichtingen pedagogiek en onderwijskunde; orthopedagogiek) en een masteropleiding sociaal werk laat toe het sociaal - agogisch perspectief binnen de pedagogische wetenschappen uitdrukkelijker te profileren. Deze differentiatie sluit aan bij de uitstroommogelijkheden naar de arbeidsmarkt, doordat specifieke inhoudelijke accenten naar vooral de kinderzorg, het welzijnswerk, het sociaal cultureel werk met jeugdigen en volwassenen en de samenlevingsopbouw gelegd kunnen worden.

Deze master sluit aan bij de bachelor in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting sociale agogiek. Deze bachelors kunnen instromen in de master na het volgen van een voorbereidingsprogramma, waarin onder andere opleidingsonderdelen worden aangeboden die de student kennis laten maken met het sociaal-werkveld.

Academische bovenbouw sociaal werk

De masteropleiding sociaal werk beantwoordt eveneens aan een uitsproken streven om een academische bovenbouw te bieden aan de professionele bacheloropleiding sociaal werk. Professionele bachelors sociaal werk kunnen instromen na het volgen van een schakelprogramma, waarin opleidingsonderdelen aangeboden worden die expliciet refereren aan het academisch karakter van de opleiding.

De opleiding erkent uitdrukkelijk de eigen finaliteit van zowel de academische als de professionele bacheloropleiding sociaal werk, door in het schakel- en voorbereidingsprogramma andere accenten te leggen in de opleidingsonderdelen.

OPBOUW VAN HET PROGRAMMA

Het normtraject biedt verschillende types van opleidingsonderdelen, waarbij uitdrukkelijk geopteerd wordt voor een integratie van praktijk, onderzoek en theorievorming. Studenten stromen in via het schakel- of voorbereidingsprogramma.

1. Methodologie en onderzoek
Een eerste type opleidingsonderdelen is vooral methodologisch en onderzoeksgericht. Naast een fundamentele basisvorming in methoden en technieken van onderzoek en in diverse onderzoeksbenaderingen, bevat de opleiding vier opleidingsonderdelen 'research in agogisch handelen'. Deze opleidingsonderdelen worden verticaal geclusterd (I = historisch theoretische perspectieven; II= praktijkperspectieven; III= onderzoeksperspectieven; IV= theorievorming), en thematisch aangeboden.
Deze thema's sluiten aan bij recent onderzoek in de pedagogische wetenschappen en het sociaal werk en vormen elk een 'major' binnen de opleiding. Volgende thema's worden voorzien:

  • sociaal werk en mensenrechten
  • sociaal werk en algemene preventie
  • management voor de social profitsector
  • kinderwerelden en jongerenculturen
  • sociaal werk en interculturalisering.
  • sociaal werk en duurzame ontwikkeling.
  • major samengesteld uit keuzevakken (na goedkeuring door de faculteitsraad)
Ook de scriptie is te zien als een onderzoeksgericht opleidingsonderdeel. Via hun keuze voor een major - eventueel in nauwe aansluiting met de scriptie - kunnen studenten een eigen profiel uitwerken binnen de opleiding, bijv. naar management, naar mensenrechten, of naar preventie.

2. Professionele component
Een tweede type opleidingsonderdelen benadrukt de professionele component in de masteropleiding: in het voorbereidingsprogramma worden twee opleidingsonderdelen 'praktijktheorie en stage' voorzien, met telkens een theoriegedeelte, praktijkseminaries en stage. De praktijkseminaries schenken aandacht aan een nauwe aansluiting op het praktijkveld, maar ze bouwen eveneens de wisselwerking tussen praktijk en onderzoek institutioneel in de opleiding in.

3. Sociaal - pedagogische traditie
Een derde type opleidingsonderdelen verwijst naar de sociaal pedagogische traditie in het sociaal werk, en omvat de opleidingsonderdelen 'agogische theorieën', 'sociale pedagogiek', 'gezinspedagogiek' en 'samenlevingsopbouw en lokaal sociaal beleid'.

4. Cultural studies
Een vierde type opleidingsonderdelen verwijst naar de eerder Angelsaksisch georiënteerde sociaalwerktraditie en naar de inbreng vanuit cultural studies; het betreft de opleidingsonderdelen 'sociale politiek en sociaal beleid', 'cultuurstudies’, 'sociaal werk en welzijnsrechten' en 'concepten van planning en integratie in het sociaal beleid'.

   
  Naar het hoogste niveau van de site Naar een hoger niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina