Academiejaar 2006 - 2007
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Specifieke lerarenopleiding in de pedagogische wetenschappen
(geldig vanaf het academiejaar 2007-2008)
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
Vakgroep
Titularis
A
B
C
D
E
CODE
 
ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN
                 
1
Met goedkeuring van de faculteit: één van de volgende opleidingsonderdelen:
     
30.0
20.0
 
180
6
 
  - Onderwijsinnovatie
1
PP06 Johan van Braak
30.0
20.0
 
180
6
HJSLOP00000007
  - Onderwijskundig ontwerpen
1
PP51 N. N.
30.0
20.0
 
180
6
HJSLOP00000005
2
Opleidingsonderdelen vakdidactiek
           
480
16
 
 
a) met goedkeuring van de faculteit: één van de onderstaande opleidingsonderdelen:
                 
  - Vakdidactiek I
1
PP06 Antonia Aelterman
30.0
30.0
 
180
6
HJSLOP00000028
  - Opleidingsdidactiek
1
PP51 N. N.
30.0
30.0
 
180
6
HJSLOP00000008
 
b) met goedkeuring van de faculteit: één van de onderstaande opleidingsonderdelen:
                 
  - Vakdidactiek II
2
PP06 Antonia Aelterman
30.0
30.0
 
180
6
HJSLOP00000045
  - Vakdidactische verkenningen
2
PP51 N. N.
30.0
30.0
 
180
6
HJSLOP00000084
 
c) de hiernavermelde vakdidactische seminaries
                 
  - Vakdidactische seminaries
2
PP06 Antonia Aelterman  
40.0
 
120
4
HJSLOP00000080
3
Met goedkeuring van de faculteit: één van de volgende opleidingsonderdelen:
     
30.0
   
120
4
 
  - Onderwijsorganisatie en -beleid
1
PP06 Antonia Aelterman
30.0
   
120
4
HJSLOP00000006
  - School- en onderwijsbeleid
1
PP51 N. N.
30.0
   
120
4
HJSLOP00000010
4
Met goedkeuring van de faculteit: één van de volgende opleidingsonderdelen:
     
30.0
   
120
4
 
  - Algemene en historische pedagogiek
1
PP03 Bruno Vanobbergen
30.0
   
120
4
HJSLOP00000001
  - Geschiedenis van de eigentijdse onderwijssystemen
1
PP03 Franky Simon
20.0
20.0
 
120
4
HMPEDA01000003
5
Psychologie van de adolescentie
2
PP07 Wim Beyers
30.0
   
120
4
HJSLOP00000013
6
Met goedkeuring van de faculteit: één van de volgende opleidingsonderdelen:
     
20.0
20.0
 
120
4
 
  - Opvoedingsondersteuning en zorgverbreding
2
PP51 N. N.
20.0
20.0
 
120
4
HJSLOP00000009
  - Pedagogische componenten van het leraarschap
2
PP06 Antonia Aelterman
20.0
20.0
 
120
4
HJSLOP00000011
  - Praktijk van participatie en inclusie
2
PP51 N. N.
20.0
20.0
 
120
4
HJSLOP00000012
7
Met goedkeuring van de faculteit: een opleidingsonderdeel ten belope van 4 stp. te kiezen uit:
           
120
4
 
  - Educatieve interactie en communicatie   EB09 Herman Van Den Broeck
20.0
20.0
 
120
4
HJSLOP00000003
  - met goedkeuring van de faculteit PPW: een aan het onderwijs gerelateerd opleidingsonderdeel uit een andere masteropleiding van de UGent of uit de lerarenopleiding aan een hogeschool in de Vlaamse Gemeenschap   WE51 N. N.      
120
4
HJWIMO01000002
8
Stage
J
PP06 Antonia Aelterman    
45.0
540
18
HJPEDA01000001
 
Code studiejaar: HJPEDA - 00 - 01 versie: 01
   
BC: 07/06/2007
     
1800
60
 
Sem.: 1 = eerste semester, 2 = tweede semester, J = jaarvak, J*= jaarvak, A in eerste semester, S = sommige studenten in eerste semester, anderen in tweede semester
PDF-versie
Terug