Academiejaar 2006 - 2007
Faculteit Rechtsgeleerdheid
3e licentie rechten
optie: nationaal en internationaal publiekrecht
(geldig vanaf het academiejaar 2007-2008)
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
DT 2J
Vakgroep
Titularis
A
B
C
D
E
CODE
 
ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN
                   
1
Rechtsfilosofie
1
1
RE02 Koenraad Raes
45.0
   
90
3
BLRECH03A00007
2
Met goedkeuring van de faculteit: één te kiezen uit:
 
2
   
45.0
   
90
3
 
  - Rechtssociologie II
2
  RE08 Patrick Hebberecht
45.0
   
90
3
BLRECH03A00008
  - Rechtseconomie
J
  RE02 Baudewijn Bouckaert
45.0
   
90
3
BLRECH03A00009
  - Rechtsethiek
2
  RE02 Jan Verplaetse
45.0
   
90
3
BLRECH03A00010
  - Deontologie
1
  RE51 N. N.
45.0
   
90
3
BLRECH03A00011
  - Argumentatieleer
J
  RE02 Jan Verplaetse
45.0
   
90
3
BLRECH03A00012
  - Pedagogische componenten van het leraarschap
2
  PP06 Antonia Aelterman
20.0
20.0
 
120
4
HJSLOP00000011
 
OPTIEOPLEIDINGSONDERDELEN
                   
3
Met goedkeuring van de faculteit: drie grondige vakken uit: (deeltijds: één in eerste gedeelte, twee in tweede gedeelte)
       
135.0
   
540
18
 
  - Grondige studie: fiscaal recht
J
  RE10 Sylvia Huysman
45.0
   
180
6
BLRECH03K00238
  - Grondige studie van het grondwettelijk recht
1
  RE10 Ludo Veny
45.0
   
180
6
BLRECH03K00239
  - Grondige studie van het internationaal publiekrecht
J
  RE06 Eduard Somers
45.0
   
180
6
BLRECH03K00240
  - Grondige studie van het Europees Gemeenschapsrecht
J
  RE07 Marc Maresceau
45.0
   
180
6
BLRECH03K00241
  - Grondige studie van het sociaalzekerheidsrecht
1
  RE09 Yves Jorens
45.0
   
180
6
BLRECH03K00242
  - Grondige studie van het Europees economisch recht
2
  RE07 Inge Govaere
45.0
   
180
6
BLRECH03K00243
  - Grondige studie van het bestuursrecht
1
  RE10 Geert Van Hoorick
45.0
   
180
6
BLRECH03K00244
4
Met goedkeuring van de faculteit: één vak te kiezen uit: - OFWEL de grondige optievakken (nationaal en internationaal publiekrecht nr. 3) - OFWEL uit onderstaande lijst:
 
1
   
45.0
   
180
6
 
  - Grondige studie van het internationaal privaatrecht
J
  RE11 Johan Erauw
45.0
   
180
6
BLRECH03K00245
  - Milieurecht
1
  RE12 Luc Lavrysen
45.0
   
180
6
BLRECH03K00246
  - Openbare financiën
2
  EB03 Frank Naert
45.0
   
180
6
BLRECH03K00247
  - Gerechtelijk publiekrecht
1
  RE11 Sabien Lust
45.0
   
180
6
BLRECH03K00248
  - Grondige studie van het collectief arbeidsrecht
2
  RE09 Patrick Humblet
45.0
   
180
6
BLRECH03K00249
  - Publiekrecht in Afrika, Azië en Latijns-Amerika
J
  RE12 Eva Brems
45.0
   
180
6
BLRECH03K00250
  - Mensenrechten
1
  RE10 Eva Brems
45.0
   
180
6
BLRECH03K00229
 
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
                   
5
Met goedkeuring van de faculteit: één vak van 6 studiepunten of twee vakken van 3 studiepunten te kiezen uit: - OFWEL de lijst grondige optievakken uit de drie opties (nr. 3) - OFWEL de facultaire lijst gemeenschappelijke keuzevakken - OFWEL de opleidingsprogramma's van de Universiteit Gent
 
1
   
45.0
   
180
6
 
6
SCRIPTIE, met 3 deelaspecten die dienen aan te sluiten bij de drie grondige vakken uit nr. 3 (deeltijds: één in eerste gedeelte, twee in tweede gedeelte)
           
90.0
720
24
 
 
Code studiejaar: BLRECH - 02 - 03 versie: 19
     
BC: 21/06/2007
     
1800
60
 
Sem.: 1 = eerste semester, 2 = tweede semester, J = jaarvak, J*= jaarvak, A in eerste semester, S = sommige studenten in eerste semester, anderen in tweede semester
DT = deeltijds studeren mogelijk, 1 = eerste deel, 2 = tweede deel, etc
PDF-versie
Terug