Academiejaar 2006 - 2007
Faculteit Rechtsgeleerdheid
3e licentie rechten
optie: burgerlijk recht en strafrecht
(geldig vanaf het academiejaar 2007-2008)
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
DT 2J
Vakgroep
Titularis
A
B
C
D
E
CODE
 
ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN
                   
1
Rechtsfilosofie
1
1
RE02 Koenraad Raes
45.0
   
90
3
BLRECH03A00007
2
Met goedkeuring van de faculteit: één vak te kiezen uit:
 
2
   
45.0
   
90
3
 
  - Rechtssociologie II
2
  RE08 Patrick Hebberecht
45.0
   
90
3
BLRECH03A00008
  - Rechtseconomie
J
  RE02 Baudewijn Bouckaert
45.0
   
90
3
BLRECH03A00009
  - Rechtsethiek
2
  RE02 Jan Verplaetse
45.0
   
90
3
BLRECH03A00010
  - Deontologie
1
  RE51 N. N.
45.0
   
90
3
BLRECH03A00011
  - Argumentatieleer
J
  RE02 Jan Verplaetse
45.0
   
90
3
BLRECH03A00012
  - Pedagogische componenten van het leraarschap
2
  PP06 Antonia Aelterman
20.0
20.0
 
120
4
HJSLOP00000011
 
OPTIEOPLEIDINGSONDERDELEN
                   
3
Met goedkeuring van de faculteit: drie grondige vakken uit: (deeltijds: één in eerste gedeelte, twee in tweede gedeelte)
       
135.0
   
540
18
 
  - Grondige studie van het familierecht
2
  RE03 Gerd Verschelden
45.0
   
180
6
BLRECH03K00252
  - Grondige studie van het strafrecht
1
  RE08 Gert Vermeulen
45.0
   
180
6
BLRECH03K00256
  - Grondige studie van de onrechtmatige daad
J
  RE03 Hubert Bocken
45.0
   
180
6
BLRECH03K00258
  - Grondige studie van het algemeen verbintenissenrecht
J
  RE03 Walter De Bondt
45.0
   
180
6
BLRECH03K00253
  - Grondige studie van de strafvordering
1
  RE08 Philip Traest
45.0
   
180
6
BLRECH03K00257
  - Grondige studie van het gerechtelijk privaatrecht
1
  RE11 Sabien Lust
45.0
   
180
6
BLRECH03K00254
  - Grondige studie: fiscaal recht
J
  RE10 Sylvia Huysman
45.0
   
180
6
BLRECH03K00238
  - Grondige studie van het internationaal privaatrecht
J
  RE11 Johan Erauw
45.0
   
180
6
BLRECH03K00245
4
Met goedkeuring van de faculteit: één vak te kiezen uit: - OFWEL de grondige optievakken (burgerlijk recht en strafrecht nr. 03) - OFWEL uit onderstaande lijst:
 
1
   
45.0
   
180
6
 
  - Verzekeringen
1
  RE05 Kristiaan Bernauw
45.0
   
180
6
BLRECH03K00259
  - Grondige studie van het arbeidsrecht
1
  RE09 Marc De Vos
45.0
   
180
6
BLRECH03K00263
  - Geschilbeheersing in arbeidsrecht en socialezekerheidsaangelegenheden
1
  RE09 Yves Jorens
45.0
   
180
6
BLRECH03K00270
  - Islamitisch recht
2
  RE12 Eva Brems
45.0
   
180
6
BLRECH03K00260
  - Wetgeving op de jeugdbescherming
1
  RE08 Jenneke Christiaens
45.0
   
180
6
BLRECH03K00264
  - Rechten van intellectuele eigendom
2
  RE05 Hendrik Vanhees
45.0
   
180
6
BLRECH03K00261
  - Theoretische criminologie
1
  RE08 Patrick Hebberecht
45.0
   
180
6
BLRECH03K00265
  - Medisch recht
1
  RE08 Tom Balthazar
45.0
   
180
6
BLRECH03K00262
  - Penologie
2
  RE08 Tom Vander Beken
45.0
   
180
6
BLRECH03K00266
  - Criminaliteitspreventie
1
  RE08 Patrick Hebberecht
45.0
   
180
6
BLRECH03K00267
  - Bijzonder strafrecht
2
  RE08 Tom Vander Beken
45.0
   
180
6
BLRECH03K00268
  - Internationaal strafrecht
2
  RE08 Gert Vermeulen
45.0
   
180
6
BLRECH03K00269
  - Geschillenbeheersing in sociale aangelegenheden
J
  RE09 Marc De Vos
60.0
   
180
6
BLRECH03K00208
  - Milieurecht
1
  RE12 Luc Lavrysen
45.0
   
180
6
BLRECH03K00246
  - Gerechtelijk publiekrecht
1
  RE11 Sabien Lust
45.0
   
180
6
BLRECH03K00248
 
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
                   
5
Met goedkeuring van de faculteit: één vak van 6 studiepunten of twee vakken van 3 studiepunten te kiezen uit: - OFWEL de lijst grondige optievakken uit de drie opties (nr. 3) - OFWEL de facultaire lijst gemeenschappelijke keuzevakken - OFWEL de opleidingsprogramma's van de Universiteit Gent
 
1
   
45.0
   
180
6
 
6
SCRIPTIE, met drie deelaspecten die dienen aan te sluiten bij de drie grondige vakken uit nr. 3 (deeltijds: één in eerste gedeelte, twee in tweede gedeelte)
           
90.0
720
24
 
 
Code studiejaar: BLRECH - 06 - 03 versie: 15
     
BC: 21/06/2007
     
1800
60
 
Sem.: 1 = eerste semester, 2 = tweede semester, J = jaarvak, J*= jaarvak, A in eerste semester, S = sommige studenten in eerste semester, anderen in tweede semester
DT = deeltijds studeren mogelijk, 1 = eerste deel, 2 = tweede deel, etc
PDF-versie
Terug