Academiejaar 2006 - 2007
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Facultaire lijst gemeenschappelijke keuzevakken
Nr.
Opleidingsonderdeel
Ref.
Sem.
Vakgroep
Titularis
A
B
C
D
E
CODE
 
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
                   
1
lijst gemeenschappelijke keuzevakken - de vakken met ref. 'SOCR' zijn specifiek bestemd voor inkomende uitwisselingsstudenten
                   
  - Algemene en kritische rechtstheorie  
2
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00211
  - Internationaal economisch en financieel recht  
1
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00212
  - Kritische studie van de rechtspraak  
J
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00213
  - Auteursrecht  
1
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00214
  - Internationaal en Europees procesrecht  
2
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00215
  - Privaatrechtelijke geschillen in de internationale handel  
2
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00216
  - Informatica en recht  
J
RE11 Roger De Corte
22.5
   
90
3
BLRECH03K00217
  - Welzijnsrecht     RE09 Yves Jorens
30.0
   
90
3
BLRECH03K00147
  - Algemeen vervoerrecht  
1
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00218
  - Ziekenhuiswetgeving  
2
RE08 Tom Balthazar
30.0
   
90
3
BLRECH03K00152
  - Bijzondere vraagstukken van beslag- en executierecht  
2
RE11 Karen Broeckx
22.5
   
90
3
BLRECH03K00219
  - Historisch privaatrecht  
1
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00220
  - Onderwijs en maatschappij     PP03 Franky Simon
20.0
10.0
 
90
3
BLRECH03K00175
  - Historisch publiekrecht  
1
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00221
  - Psychologie en sociologie van de jeugd     PP07 Wim Beyers
30.0
   
90
3
BLRECH03K00176
  - Belgisch zeerecht  
1
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00222
  - Air and Space Law  
2
   
30.0
   
90
3
BLRECH03K00223
  - Recht van de gewapende conflicten  
1
   
30.0
   
90
3
BLRECH03K00224
  - Internationaal milieurecht  
1
   
30.0
   
90
3
BLRECH03K00225
  - Internationale organisaties  
1
   
30.0
   
90
3
BLRECH03K00226
  - Energierecht  
2
   
30.0
   
90
3
BLRECH03K00227
  - Interactie tussen internationaal publiekrecht en internationale politiek  
2
RE06 An Cliquet
45.0
   
90
3
BLRECH03K00183
  - Recht in verband met de lokale besturen  
2
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00228
  - Hedendaagse bronnen van internationaal publiekrecht  
2
RE06 Frank Maes
30.0
   
90
3
BLRECH03K00184
  - Mensenrechten  
1
   
45.0
   
180
6
BLRECH03K00229
  - Geschiedkundige vraagstukken van hedendaags recht  
1
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00230
  - EU Common Foreign and Security Policy  
1
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00231
  - Oefenrechtbank en bemiddeling  
J
   
45.0
   
180
6
BLRECH03K00232
  - Public International Law
SOCR
1
   
30.0
   
90
3
BLRECH03K00233
  - Comparative and European Company Law
SOCR
2
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00234
  - Comparative Financial Law
SOCR
2
   
22.5
   
90
3
BLRECH03K00235
  - Diplomatiek recht en multilaterale onderhandelingen  
1
   
22.5
15.0
 
90
3
BLRECH03K00236
  - Actuele thema's van het internationaal publiekrecht  
1
   
30.0
   
90
3
BLRECH03K00237
  - Introduction to EU Law
SOCR
1
RE07 Erwoan Lannon
15.0
   
75
3
BLRECH03K00204
  - Algemene en historische pedagogiek  
1
   
30.0
   
120
4
HJSLOP00000001
  - Psychologie van de adolescentie  
2
   
30.0
   
120
4
HJSLOP00000013
 
Code studiejaar: BLRECH - 99 - 03 versie: 03
     
BC: 21/06/2007
           
Sem.: 1 = eerste semester, 2 = tweede semester, J = jaarvak, J*= jaarvak, A in eerste semester, S = sommige studenten in eerste semester, anderen in tweede semester
PDF-versie
Terug