Internationaal en Europees procesrecht
   
Referentie BLRECH03K00215
Wordt gegeven in Facultaire lijst gemeenschappelijke keuzevakken
Theorie (A) 22.5
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 90.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via een examencontract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Niet van toepassing: periodegebonden evaluatie
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Paul Torremans
Vakgroep RE11
Medelesgevers Johan Erauw
Sleutelwoorden

Grensoverschrijdend , internationale rechtsmacht , buitenlands vonnis , Europese verdragen , …

Situering

Zie inhoud.

Inhoud

De toenemende internationalisering van het rechtsverkeer heeft voor gevolg dat steeds meer geschillen met een grensoverschrijdend karakter aan de Belgische rechter worden voorgelegd. Daarbij rijzen enkele fundamentele vragen van procesrechtelijke aard: Heeft een buitenlandse natuurlijke of rechtspersoon toegang tot de Belgische rechter? Heeft de Belgische rechter internationale rechtsmacht? Welke zijn de gronden voor deze rechtsmacht? Hoe worden gerechtelijke stukken in het buitenland betekend en onderzoeksmaatregelen uitgevoerd? Hoe verloopt de procedure? Hoe verkrijgt de rechter informatie over het toepasselijke vreemde recht? Hoe wordt een buitenlands vonnis in België ten uitvoer gelegd? Het onderzoek van deze vragen staat centraal in de cursus. Naast de regelen van gemeenrecht en de belangrijkste internationale verdragen, zal ook de nodige aandacht worden besteed aan het belangrijke Europese Bevoegdheids- en executieverdrag en het verdrag van Lugano.
De werking van dit verdrag wordt geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden en op basis van de interpretatie die het Hof van Justitie reeds heeft gegeven m.b.t. diverse bepalingen van het EEX-verdrag.

Begincompetenties

Eindcompetenties

Inzicht in de werking van de belangrijke Europese verdragen, en van het internationale rechtsverkeer.

Leermateriaal

Tekst van EEX-verdrag en enkele internationale verdragen.
Europese IPR-verdragen, VAN HOUTTE, H. en PERTEGAS SENDER (ed.), Acco, Leuven, 1996, 410p.
BORN, H. en FALLON, H. "Droit judiciaire international Examen de jurisprudence", JT, 1983 en JT, 1989.

Referenties

Didactische werkvorm

Hoorcolleges.

Evaluatievorm

Periodegebonden.

Ondervragingsvorm

Mondeling.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina