Grondige studie van het grondwettelijk recht
   
Referentie BLRECH03K00239
Wordt gegeven in 3e licentie rechten, optie: nationaal en internationaal publiekrecht
Theorie (A) 45.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via een examencontract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Niet van toepassing: periodegebonden evaluatie
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Ludo Veny
Vakgroep RE10
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Situering

Grondige kennis en inzichten aanbrengen in rechtsvergelijkend perspectief in de materie van grondwettelijk recht met betrekking tot de werking van staatsinstellingen.

Inhoud

In de colleges worden ieder jaar twee of drie onderwerpen van Grondwettelijk recht behandeld in rechtsvergelijkend perspectief.
Het komende academiejaar zal aandacht besteed worden aan:

  • Grondige bespreking van de traditionele staatsmachten. De Belgische situatie zal worden vergeleken met de staatsinstellingen van een aantal andere landen, (Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland).
  • Grondwettelijke stelsels en democratie (verbod politieke partijen, verkiezingsstelsels, referenda).
  • Constitutionele aspecten van federalisme en decentralisatie. De nadruk zal gelegd worden op landen met een multi-culturele/multi-etnische bevolking.

Begincompetenties

Algemene kennis van het grondwettelijk recht.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 25.0 EUR
Cursustekst en documenten verkrijgbaar op de dienst.

Referenties

PRAKKE, L. & KORTMANN, C.A.J.M., Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie, Deventer, Kluwer, 1998.

Didactische werkvorm

Hoorcolleges en groepsdiscussie case-studies

Evaluatievorm

Niet-periodegebonden (50%) evaluatie en periodegebonden (50%)
DE STUDENTEN ZIJN VERPLICHT OM DEEL TE NEMEN AAN ALLE EVALUATIES (periodegebonden als niet-periodegebonden evaluatie). ZONIET ZAL DE STUDENT ALS NIET GESLAAGD VERKLAARD WORDEN.

Ondervragingsvorm

(50% periodegebonden) Schriftelijk open boek

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina