Natuurkunde II
   
Referentie EBPOOL02000001
Wordt gegeven in Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Voorbereidingsprogramma tot Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Voorbereidingsprogramma tot Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Voorbereidingsprogramma tot Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica
Voorbereidingsprogramma tot Master in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde, afstudeerrichting: metaalkunde
Voorbereidingsprogramma tot Master in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde, afstudeerrichting: textielkunde
Voorbereidingsprogramma tot Master of Textile Engineering
Voorbereidingsprogramma tot European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Christophe Leys
Vakgroep TW17
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

magnetisme, optica, moderne fysica

Situering

Verwerven van basiskennis en inzicht in magnetisme, geometrische en fysische optica, en moderne fysica. Verwerven van vaardigheid in het oplossen van vraagstukken met betrekking tot het vermelde onderwerp.

Inhoud

  • Magnetisme: Magnetische velden en krachten, Bronnen van magnetische velden, Elektromagnetische inductie en de wet van Faraday, Zelfinductie, wederzijdse inductie, magnetische energie, Wisselstromen, Elektromagnetische golven
  • Optica: Geometrische optica, Interferentie, Diffractie, Polarisatie
  • "Moderne" fysica: Relativiteit, Inleiding tot kwantumfysica, Inleiding tot atomaire fysica, Inleiding tot vastestoffysica, Nucleaire structuur en toepassingen van de kernfysica, Openstaande vragen in de natuurkunde

Begincompetenties

wiskunde 1ste bachelor, natuurkunde secundair onderwijs

Leermateriaal

Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Volume 2, 6th Edition, Raymond A.SERWAY and Robert J.BEICHNER, Saunders college publishing. Prijs: 30,00 EURO

Referenties

Didactische werkvorm

Hoorcolleges; Werkcolleges

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie

Ondervragingsvorm

Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met gesloten boek

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina