Vakoverschrijdend practicum
   
Referentie EBPOOL02000008
Wordt gegeven in Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Theorie (A) 7.5
Toepassingen (B) 22.5
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 90.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Ja, in gewijzigde vorm
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Gaston Van Den Berge
Vakgroep TW17
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

natuurkunde, ingenieurswetenschappen, experiment, communicatievaardigheden

Situering

Aan de hand van enkele practica in relatie tot de vakken natuurkunde en de algemene technische ingenieursvakken verwerft de student experimentele vaardigheden. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan mondelinge en schriftelijke rapportering.

Inhoud

  • Practicum 1 (Natuurkunde I): Optische bank; Spectroscoop; Massadichtheid
  • Practicum 2 (Natuurkunde II): Verhouding e/m bepalen; Hysteresis; Wisselstroomcompensator
  • Practicum 3 (Systeem- en signaalanalyse): Studie RC-kring; Akoestische golven; Resonantie
  • Practicum 4 (Transportverschijnselen): Bernoulli; Viscositeit; Warmtegeleiding

Begincompetenties

Basisconcepten van Natuurkunde I, Natuurkunde II, Systeem- en signaalanalyse, Transportverschijnselen, Communicatievaardigheden

Eindcompetenties

Verworven begrippen:

  • Meetfout, reproduceerbaarheid

Verworven inzichten:

  • Methodiek en benadering voor het uitvoeren van reproduceerbare metingen

Verworven vaardigheden:

  • Ervaring opdoen met meetapparatuur en uitvoeren metingen

Verworven attitudes:

  • Rekening leren houden met meetfouten en imperfecties

Leermateriaal

Practicumhandleiding op de website van de vakgroep.

Referenties

  • Practical Physics, G. L. Squires, Cambridge University Physics, 2001.

Studiebegeleiding

Begeleiding van studenten: de lesgever of zijn/haar medewerkers zijn tijdens of tussen de hoorcolleges bereikbaar voor uitleg; er is begeleiding tijdens de practica.

Didactische werkvorm

Practica; Werkcolleges

Evaluatievorm

Permanente evaluatie

Ondervragingsvorm

beoordeling van practicumwerk

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina