Communicatievaardigheden
   
Referentie EBSERV02000001
Wordt gegeven in Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie en materiaalkunde
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 120.0
Studiepunten (E) 4
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever André Mottart
Vakgroep PP06
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, Technisch communiceren

Situering

Het vak heeft tot doel de student algemene mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden bij te brengen. Bijzondere aandacht gaat naar technische communicatie.

Inhoud

 • Technisch communiceren: documentstructuur; presentatie van grafisch materiaal; beheer van referenties; elektronische documenten
 • Presentatietechniek: gebruik van multimedia-technieken; spreektechniek

Begincompetenties

Eindcompetenties

Verworven vaardigheden:

 • schriftelijk en verbaal rapporteren

Verworven attitudes:

 • aandacht voor communicatieaspecten

Leermateriaal

On-line omgeving

Referenties

  Studiebegeleiding

  Begeleiding van studenten: de lesgever of zijn/haar medewerkers zijn tijdens of tussen de hoorcolleges bereikbaar voor uitleg; er is begeleiding tijdens de practica.

  Didactische werkvorm

  Hoorcolleges; Practica

  Evaluatievorm

  Permanente evaluatie

  Ondervragingsvorm

  Permanente evaluatie: beoordeling van practicumwerk

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina