Machineonderdelen en CAD
   
Referentie EBWERK02000001
Wordt gegeven in Tweede jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
Theorie (A) 45.0
Toepassingen (B) 75.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 270.0
Studiepunten (E) 9
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Neen
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Patrick De Baets
Vakgroep TW04
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

CAD-tekenen, Solid modelling, Toleranties, Vermogenoverbrenging, Tribotechniek, Verbindingstechniek

Situering

De cursus beoogt aan de student een inzicht te verschaffen in de belangrijkste machineonderdelen die in de moderne mechanische constructie toegepast worden. Aandacht wordt besteed aan de werking, de constructie en de dimensionering van deze machineonderdelen.
Tegelijkertijd verschaft de cursus een inzicht in het werktuigkundig tekenen en het computerondersteund ontwerpen van mechanische onderdelen. De student moet niet alleen in staat zijn een werktuigkundig plan te lezen, maar moet ook aan de hand van de moderne CAD-technieken en de theoretische kennis van machineonderdelen zelf in staat zijn om eenvoudige mechanische constructies geometrisch te ontwerpen.

Inhoud

 • Machinetekenen: Inleidende begrippen en normalisatie; Voorstellingswijzen
 • CAD-tekenen: Solid modelling; Werktekening; SOLIDWORKS
 • Toleranties, passingen, oppervlaktekwaliteit: Maattoleranties; Passingen; Vorm- en plaatstoleranties; Oppervlaktekwaliteit
 • Vermogenoverbrenging: Riemen; Kettingen; Askoppelingen; Hydrauliek
 • Tribotechniek: Wentellagers; Hydrodynamische glijlagers
 • Verbindingstechniek: Spieverbinding; Krimpverbinding; Schroefverbinding; Lasverbinding; Lijmverbinding; Veren; Afdichtingen
 • Projectoefening: ontwerp, dimensioneren en tekenen van een werktuigkundig apparaat: Keuze van de componenten; Dimensionering van de gekozen onderdelen; 3D-model met assemblage aan de hand van Solidworks; Genereren van relevante werkstuktekeningen; Ontwerpverslag

Begincompetenties

Mechanica van materialen

Eindcompetenties

Verworven begrippen:

 • samenbouwtekening, werkstuktekening, doorsnede
 • aanzichten, doorsneden, maataanduiding
 • Solid modelling
 • nominale maat, grensmaat, tolerantie
 • passing, speling, klemming
 • vormtolerantie, plaatstolerantie
 • profiel, golving, ruwheid, 2D-ruwheidparameters
 • vlakke riem, V-riem, voorspanning, glijhoek
 • rollenketting, kettingtrillingen
 • soorten koppeling
 • hydraulische componenten
 • soorten wentellagers, oppervlaktevermoeiing, theorie van Hertz
 • stromingswet van Reynolds, stuwlager, radiaal lager
 • koppeloverbrenging op afschuiving
 • krimpverbinding
 • bevestigingsschroefdraad, voorspanning, bewegingsschroefdraad
 • lasprocédés, soldeerprocédés
 • lijmverbinding
 • soorten veren
 • soorten dichtingen

Verworven inzichten:

 • interpreteren van werktuigkundige tekenen
 • Ruimtelijk inzicht
 • verantwoord gebruik van toleranties
 • functionele passingen
 • verantwoord gebruik van vom- en plaatstoleranties
 • vermogenoverdracht door wrijving
 • vermogenoverdracht door vorm, trillingen van kettingen
 • werking van schakelbare en niet-schakelbare koppeling
 • werking van hydraulische componenten
 • inleiding tot contactmechanica, werking van verschillende lagertypes
 • druk- en stromingsprofiel een een hydrodynamische smeerfilm
 • overbrengen van koppel door wrijving
 • vermoeiing van schroefverbindingen
 • moeilijkheden bij het lassen
 • sterkte van een lijmverbinding
 • spanning in/ sterkte van veren

Verworven vaardigheden:

 • omgaan met normen
 • maken van eenvoudige 2D-tekeningen
 • kunnen extraheren van een 2D-tekening (met bemating) uit een 3D-model
 • Leren computertekenen in 3D
 • gebruik van normen voor bepalen van toleranties
 • ontwerpen van passingen
 • lezen en aanbrengen van vorm- en plaatstoleranties
 • lezen en aanduiden van oppervlakteruwheid
 • dimensioneren van een riemaandrijving
 • trillingsvrij ontwerp van kettingen
 • keuze van koppleing voor gegeven toepassing
 • interpreteren en ontwerpen van eenvoudige hydraulische circuits
 • levensduurberekening van wentellagers
 • dimensioneren van axiale en radiale hydrodynamische lagers
 • dimensioneren van spieverbinding
 • dimensioneren van een krimpverbinding
 • dimensioneren van schroefverbindingen
 • elementaire berekening van een lasverbinding
 • elementaire berkening van een lijmberbinding
 • elementaire berekening van veren
 • verantwoorde keuze van een dichting voor gegeven toepassing

Verworven attitudes:

 • Efficientie in het PC-tekenen

Leermateriaal

Eigen Nederlandstalige syllabus

Referenties

 • Machineonderdelen, Roloff & Matek, Academic Services, Schoonhoven
 • SOLIDWORKS, manual

Studiebegeleiding

Begeleiding van studenten: de lesgever of zijn/haar medewerkers zijn tijdens of tussen de hoorcolleges bereikbaar voor uitleg; er is begeleiding tijdens de werkcolleges; er is begeleiding voor de projecten.

Didactische werkvorm

Evaluatievorm

Permanente en periodegebonden evaluatie

Ondervragingsvorm

beoordeling mondelinge presentatie, schriftelijk examen met open boek - oefeningen

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina