Breuk- en vervormingsgedrag van materialen
   
Referentie EHMATE00000016
Wordt gegeven in Lijst algemene opleidingsonderdelen voor Master in de ingenieurswetenschappen: materiaalkundeFacultaire lijst minors voor de masterprogramma's van de faculteit Ingenieurswetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Ja, in gewijzigde vorm
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Leo Kestens
Vakgroep TW10
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Mechanische materiaalkunde, elasticiteit, plasticiteit, micormechanische mechanismen, vormgeving, breukmechanica

Situering

Bijbrengen van basiskennis en inzicht in de mechanische respons van technisch belangrijke materialen op een uitwendige belasting of vormgevingsoperatie. Zowel elastische, microplastische als plastische fenomenen worden beschreven. De studenten wordt niet enkel inzicht bijgebracht in de fundamentele vervormings- en breukmechanismen, maar er wordt tevens de nadruk gelegd op de instrumenten die de materiaalkundig ingenieur ter beschikken heeft om het mechanisch maetriaalgedrag te sturen. Ook de basis vormgevingsprocessen komen aan bod.

Inhoud

 • Hoofdstuk 1 : inleiding
 • Hoofdstuk 2 : Elastisch gedrag van materialen
 • Hoofdstuk 3 : Plasticiteit van één-kristalen
 • Hoofdstuk 4 : Dislocatietheorie
 • Hoofdstuk 5 : Verstevigingsmechanismen
 • Hoofdstuk 6 : Basisbegrippen breukmechanica
 • Hoofdstuk 7 : Constitutieve materiaalvergelijkingen
 • Hoofdstuk 8 : Vormgevingsprocessen
 • Hoofdstuk 9 : Mechanische testen

Begincompetenties

Basiscursus wetenschappen, inleiding materiaalkunde uit bachelorprogramma.

Eindcompetenties

BEGRIPPEN: Begrip fundamentele vervormingsmechanismen van materialen; Elementair gedrag van dislocaties, dislocatie-interacties; Beschrijving van "materials failure"; Afleiden van constitutieve materiaalvergelijkingen; Kennis omtrent voornaamste vormgevingsprocessen

INZICHTEN: Verband ts. macroscopisch en microscopisch vervormingsgedrag; Verband ts. dislocatiegedrag en plasticiteit; Kwantitatieve benadering van het begrip "sterkte"

VAARDIGHEDEN: Oplossen van eenvoudige plastische vormgevingsproblemen; Kunnen toepassen van eenvoudige dislocatiereacties; Aanwijzen van elementen in het materiaalontwerp die breukgedrag beïnvloeden

Leermateriaal

Syllabus.

Referenties

 • G.E. Dieter, Mechanical Metallurgy, McGraw-Hill, 1989, ISBN 0-07-100406-8
 • Mechanics and Materials, Ed. By M.A. Meyers, R.W. Armstrong, H. Kirchner,
 • published by John Wiley & Sons, 1999, ISBN 0-471-24317-5

Studiebegeleiding


Didactische werkvorm

Hoorcolleges; Werkcolleges; Practica

Evaluatievorm

Niet-periodegebonden en periodegebonden evaluatie

Ondervragingsvorm

Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met open boek, aangevuld met mondelinge ondervraging
Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van practicumwerk; tweede examenkans: Mogelijk in gewijzigde vorm

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina