Combinatorieel materiaalonderzoek
   
Referentie EHMATE01000002
Wordt gegeven in Lijst keuzevakken voor Master in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 120.0
Studiepunten (E) 4
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Johan Paul
Vakgroep TW10
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Combinatorieel onderzoek, materiaalontwikkeling, deklagen, karakterisatie, gegevensmanagement

Situering

Inleiding tot combinatorieel onderzoek met bijzondere aandacht voor metallische materialen en deklagen.

Inhoud

  • Inleiding
  • Experimenteel ontwerp
  • High-throughput synthese
  • High-throughput screening
  • Gegevens-management: Opslag, verwerking en visualisatie

Begincompetenties

Elementaire kennis van materiaalkunde

Eindcompetenties

BEGRIPPEN: Combinatorieel, high-throughput; Factorial design, Takeuchi methode, D-optimal design, split-and-pool; Polymeren, coatings, katalysatoren, bulk materialen; katalytische eigenschappen, mechanische eigenschappen, chemische eigenschappen, structuur eigenschappen; databanken, principle components analysis, artificiële neurale netwerken, support vector machines, holografische strategieën, kwantitatieve structuur-eigenschap relatie

INZICHTEN: Kennis over begrippen rond combinatorieel materiaalonderzoek; Inzicht in de mogelijkheden voor het ontwerpen van experimenten; Mogelijkheid experimentenaantallen te reduceren door wetenschappelijke benadering; Inzicht in data-management technieken voor combinatorieel materiaalonderzoek

ATTITUDES: kritische ingesteldheid

Leermateriaal

Kopies van powerpoint-slides aangevuld met kopies van artikels

Referenties

  • "Combinatorial materials synthesis", Takeuchi I., Lauterbach J., Fasolka M.J., Materials Today, October 2005
  • "Combinatorial Materials Synthesis", Xiang X.-D., Takeuchi I. (eds.), Marcel Dekker, (2003).
  • "Experimental Design for Combinatorial and High-Throughput Materials Development", Cawse J.N., Wiley-VCH, Hoboken, NJ, (2003).
  • "High-Throughput Analysis: A Tool of Combinatorial Materials Science", Potyrailo R.A., Amis E.J. (eds.), Kluwer, New York, (2003).
  • http://www.flamac.be

Studiebegeleiding


Didactische werkvorm

Hoorcolleges

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie

Ondervragingsvorm

Periodegebonden evaluatie: mondeling examen met gesloten boek, schriftelijke voorbereiding

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina