Microphotonics
   
Referentie EHPHOT00000003
Wordt gegeven in Tweede proef burgerlijk natuurkundig ingenieur, optie: fotonica
Lijst keuzevakken voor Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkundeEerste Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica (interuniversitair: UGent - VUB)
Lijst keuzevakken tweede en derde proef burgerlijk natuurkundig ingenieurLijst keuzevakken tweede en derde proef burgerlijk natuurkundig ingenieurTweede proef burgerlijk elektrotechnisch ingenieur, optie: fotonica
Brugprogramma Eerste Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica (interuniversitair: UGent - VUB)
Facultaire lijst minors voor de masterprogramma's van de faculteit IngenieurswetenschappenLijst keuzevakken voor Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechniekenElective Course List Ghent University First European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering PhysicsGeneral Course List UGent/VUB First Erasmus Mundus Master of Science in PhotonicsGeneral Course List UGent/VUB First Erasmus Mundus Master of Science in Photonics
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Engels
Verantwoordelijk lesgever Roel Baets
Vakgroep TW05
Medelesgevers Dries Van Thourhout
Hugo Thienpont (VUB)
Sleutelwoorden

diffractie, interferentie, golfgeleiders, periodieke structuren en roosters, polarisatie en anisotrope media, microsystemen

Situering

Dit vak heeft tot doel de belangrijkste fundamentele basisbegrippen die aan de grondslag liggen van lichtpropagatie in fotonische componenten en systemen grondig te bespreken. Hierbij wordt enerzijds een theoretisch-wiskundige aanpak gehanteerd en wordt anderzijds de nadruk gelegd op analytische en numerieke ontwerpmethodes. De belangrijkste toepassingen worden kort besproken.

Inhoud

 • Inleiding: Inleiding
 • Matrixbeschrijvingen van golfpropagatie in lineaire systemen: Transfertmatrices en S-matrices (bidirectioneel); Representatie van lichtpolarisatie (Jones, Stokes, Poincare); Jones en Mullermatrices
 • Interferentie: Basisprincipes; Reflectie en transmissie in gelaagde media: transfertmatrixmethode; Types interferometers; Spectrometers: FTIR, Fabry-Perot
 • Fourieroptica: Diffractietheorie : Fresnel en Fraunhofer; Fourier-transformatie eigenschappen van lenzen; Resolverend vermogen van afbeeldingssystemen (MTF)
 • Dielektrische golfgeleiders: Theorie van slab en stripe golfgeleider; Numerieke berekeningsmethodes voor golfgeleiderstructuren; Golfgeleiderstructuren: bochten, junkties, koppelaars
 • Periodieke media: Bragg-voorwaarde; Oppervakte- en volumeroosters; Roosterspectrometers; Basisbegrippen van holografie; Basisbegrippen van fotonische kristallen
 • Fotonische componenten en microsystemen: Lichtmodulatoren (elektro-optisch, acouto-optisch, thermo-optisch, elektro-absorptie); Polarisatiegebaseerde componenten (polarisatieconversie, polarisatoren, isolatoren); Optische schakelsystemen (schalingconcepten, planaire systemen, 3D systemen (MEMS)
 • Project: Project

Begincompetenties

Inleidende basiscursus fotonica

Leermateriaal

Referenties

  Studiebegeleiding

  Begeleiding van studenten: de lesgever of zijn/haar medewerkers zijn tijdens of tussen de hoorcolleges bereikbaar voor uitleg; er is begeleiding tijdens de werkcolleges; er is begeleiding voor de projecten.

  Didactische werkvorm

  Hoorcolleges; Werkcolleges; Projecten

  Evaluatievorm

  Permanente en periodegebonden evaluatie

  Ondervragingsvorm

  Periodegebonden evaluatie: mondeling examen met open boek; Permanente evaluatie: beoordeling van projectverslagen

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina