Stage 3
   
Referentie EHPOOL01000003
Wordt gegeven in Facultaire lijst keuzevakken voor de masterprogramma's van de faculteit IngenieurswetenschappenLijst keuzevakken voor Master in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
Theorie (A) 0.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 7.5
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Neen
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Etienne De Winne
Vakgroep TW15
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Stage, praktijkwerk

Situering

Het doel is de student in contact te brengen met de industriële of maatschappelijke context waarin de de verworven kennis zal worden toegepast. Het aanbrengen van diverse aspecten van deze context die niet in klassikaal onderwijs aangebracht kunnen worden. Het aanzetten van de student tot kritische reflectie over de eigen opleiding.

Inhoud

Begincompetenties

Bij voorkeur na de tweede proef (eerste master) maar in sommige gevallen ook mogelijk na de derde bachelor in de ingenieurswetenschappen.

Leermateriaal


Referenties

  • Voor de voorwaarden (stagereglement): zie website: http://firw.ugent.be/studeren/stage.

Studiebegeleiding


Didactische werkvorm

Practica

Evaluatievorm

Niet-periodegebonden evaluatie

Ondervragingsvorm

Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van projectverslagen; tweede examenkans: Niet mogelijk

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina