Studie van kleur en kleurenapplicatie
   
Referentie EMMATB01000003
Wordt gegeven in Eerste Master in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde - afstudeerrichting: textielkunde
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Paul Kiekens
Vakgroep TW11
Medelesgevers Karen De Clerck
Sleutelwoorden

kleur, kleurstoffen, verven, bedrukken

Situering

Het doel van dit opleidingsonderdeel is de studenten vertrouwd te maken met de belangrijkste aspecten van de manier waarop wij de kleur van een materiaal ervaren en hoe die kleur gekwantificeerd kan worden. Daarnaast wordt er voor verschillende textielmaterialen ingegaan op zowel de theoretische als de praktische en technologische aspecten van het aanbrengen van een kleur

Inhoud

  • Basisconcepten van kleur: De interactie van kleurstoffen met electromagnetische straling
  • Classificatie van kleurstoffen: Classificatie volgens chemische structuur, Classificatie volgens applicatiemethode
  • Kwantificatie van kleur: Bouwstenen van de ervaren kleur, Kwantificatie
  • Kinetica en thermodynamica van het verfproces: Kinetica, Thermodynamica
  • Het aanbrengen van de verschillende kleurstoftypes op de respectievelijke textielmaterialen: Directe Kleurstoffen, Reactieve kleurstoffen, Zure kleurstoffen, Dispersiekleurstoffen, Andere kleurstofklassen, Bedrukken, smeltverven
  • Verfapparatuur: verfapparatuur voor continue en discontinue processen

Begincompetenties

basiskennis scheikunde en polymeerchemie uit de bachelor

Eindcompetenties

Begrippen: basisconcepten van kleur; chemische structuur van de verschillende kleurstoftypes en kleurstofklassen; kleurruimtes; kinetica en thermodynamica, diffusie, adsorptie-isothermen, affiniteit, substantiviteit; directe kleurstoffen; reactieve kleurstoffen; zure kleurstoffen; dispersiekleurstoffen; beitskleurstoffen, basische kleurstoffen; azo-ontwikkelingskleurstoffen, kuipkleurstoffen; pigmenten, smeltverven; bedrukken; industriële verfapparatuur.

Inzichten: de oorsprong van een bepaalde kleur begrijpen; verband tussen de chromofore groep en de bekomen kleur; methodologie van de colour index; functie van de lichtbron, het oog en het materiaal op de ervaren kleur; de evolutie van de kwantificatie van kleur; de kinetiek van de verschillende stappen van een verfproces; de thermodynamica van de verschillende stappen van een verfproces; het verven met directe kleurstoffen; het verven met reactieve kleurstoffen; het verven met zure kleurstoffen; het verven met dispersiekleurstoffen; het bedrukken van textiel, voor- en nadelen; het smeltverven, voor- en nadelen; de werking, mechanisme en toepasbaarheid van de verschillende verfapparaten.

Vaardigheden: een spectrum kunnen opnemen en interpreteren; het kunnen meten en kwantificeren van kleur; het verven met directe kleurstoffen; het verven met reactieve kleurstoffen; het verven met zure kleurstoffen; het verven met dispersiekleurstoffen; testen en interpreteren van de kleurechtheid.

Leermateriaal

Syllabus vermoedelijke kostprijs: 10 EURO

Referenties

  • Color Chemistry, H. Zollinger, VCH (Weinheim), ISBN 3-527-28352-8
  • The Theory of Coloration of Textiles, Ed. A. Johnson, Society of Dyers and Colourists (Bradford), ISBN 0 901956 48 1
  • Chemical Principles of Synthetic Fibre Dyeing, S. M. Burkinshaw, Chapman & Hall (Glasgow), ISBN 0 7514 0043 2
  • Basic Principles of Textile Coloration, A.D. Broadbent, Society of Dyers and Colourists (Bradford), ISBN 0 901956 76 7

Studiebegeleiding


Didactische werkvorm

Hoorcolleges; Practica

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie

Ondervragingsvorm

Periodegebonden evaluatie: mondeling examen met gesloten boek, schriftelijke voorbereiding

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina