Academiejaar 2006 - 2007
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Facultaire lijst minors voor de masterprogramma's van de faculteit Ingenieurswetenschappen
(geldig vanaf het academiejaar 2007-2008)
Nr.
Opleidingsonderdeel
Ref.
Sem.
Vakgroep
Titularis
A
B
C
D
E
CODE
 
CLUSTERS
                   
1
MINOR BEDRIJFSKUNDE
                   
  - Financiële en kostprijsrapportering in ondernemingen  
1
EB05 Erik De Lembre
45.0
   
180
6
EHSERV00000048
  - Inleiding tot bedrijfs- en productiebeheer  
1
TW18 Hendrik Van Landeghem
30.0
30.0
 
180
6
EHPOOL00000238
  - Inleiding tot operationeel onderzoek  
1
TW18 El-Houssaine Aghezzaf
30.0
30.0
 
180
6
EMPOOL01000002
  - Ondernemerschap en innovatie  
2
EB08 Bart Clarysse
15.0
   
90
3
EMSERV01000006
  - Ondernemingsrecht  
2
RE05 Cathy Van Acker
30.0
   
90
3
EHSERV00000050
  - Projectmanagement  
2
EB08 Mario Vanhoucke
30.0
15.0
 
180
6
EHSERV00000044
  - Simulatie van bedrijfs- en productiesystemen  
2
TW18 Hendrik Vanmaele
30.0
30.0
 
180
6
EMPOOL01000004
2
MINOR MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING
                   
  - Algemene principes milieu en ecologie  
2
TW51 N. N.
30.0
   
120
4
EHPOOL00000294
  - Milieurecht  
1
TW51 N. N.
22.5
15.0
 
120
4
EHPOOL00000295
  - Bodemverontreiniging en bodemsanering  
1
TW15 William Van Impe
15.0
15.0
 
90
3
EHPOOL00000282
  - Duurzaamheid van materialen  
2
TW14 Nele De Belie
30.0
   
120
4
EHPOOL00000283
  - Milieu-impact van straling en geluid  
1
TW05 Dick Botteldooren
15.0
   
90
3
EHPOOL00000284
  - Milieuvriendelijk produceren  
1
TW10 Marc Verhaege
15.0
15.0
 
120
4
EHPOOL00000280
  - Rationeel materiaalgebruik  
1
TW11 Gustaaf Schoukens
30.0
15.0
 
150
5
EHPOOL00000285
  - Duurzame energie en rationeel energiegebruik  
2
TW06 Alexis De Vos
15.0
30.0
 
120
4
EHPOOL00000286
  - Lucht- en waterverontreiniging  
2
TW12 Jacques Defrancq
30.0
15.0
 
150
5
EHPOOL00000287
3
MINOR BIOSYSTEMEN (3 verplichte vakken met referentie A)
                   
  - Van genoom tot organisme
A
1
GE01 Filip De Keyser
45.0
15.0
 
180
6
EMSERV01000003
  - Kwantitatieve celbiologie
A
1
LA14 Patric Van Oostveldt
15.0
15.0
 
90
3
EMSERV01000002
  - Modellering van fysiologische systemen
A
1
TW15 Patrick Segers
45.0
22.5
 
180
6
EMBITE01000002
  - Biomaterialen  
1
WE07 Etienne Schacht
30.0
30.0
 
180
6
EMSERV01000001
  - Gezondheidszorg en ziekenhuisorganisatie  
1
GE01 Renaat Peleman
30.0
15.0
 
90
3
EMSERV02000001
  - Biomechanica  
1
TW15 Pascal Verdonck
45.0
22.5
 
180
6
EMBITE01000003
  - Biomedische signalen en beelden  
2
TW06 Yves D'Asseler
37.5
15.0
 
180
6
EMBITE01000004
4
MINOR COMPUTERWETENSCHAPPEN
                   
  - Geavanceerde computerarchitectuur  
1
TW06 Lieven Eeckhout
30.0
30.0
 
180
6
EHCOMP00000044
  - Ontwerp van gedistribueerde software  
1
TW05 Bart Dhoedt
30.0
22.5
 
180
6
EHPOOL00000258
  - Ontwerp van multimediatoepassingen  
1
TW06 Rik Van de Walle
30.0
30.0
 
180
6
EHPOOL00000244
  - Softwarearchitectuur  
1
TW05 Frank Gielen
30.0
30.0
 
180
6
EHCOMP00000045
  - Multimedianetwerken  
2
TW05 Mario Pickavet
30.0
30.0
 
180
6
EHPOOL00000259
  - Wachtlijntheorie  
2
TW07 Herwig Bruneel
30.0
30.0
 
180
6
EHPOOL00000252
5
MINOR ELEKTRONICA EN ICT
                   
  - Antennas and Propagation  
1
TW05 Hendrik Rogier
30.0
37.5
 
180
6
EHELEK00000027
  - Ontwerp van analoge schakelingen en bouwblokken  
1
TW06 Ludo Weyten
30.0
30.0
 
180
6
EHELEK00000028
  - Ontwerpmethodologie van complexe systemen  
1
TW06 Dirk Stroobandt
30.0
30.0
 
180
6
EMPOOL02000003
  - VLSI-technologie en -ontwerp  
1
TW06 André Van Calster
30.0
37.5
 
180
6
EHELEK00000029
  - Hogesnelheidselektronica  
2
TW05 Jan Vandewege
30.0
30.0
 
180
6
EHELEK00000030
  - Informatietheorie  
2
TW07 Heidi Steendam
30.0
30.0
 
180
6
EMPOOL01000006
6
MINOR MATERIAALKUNDE
                   
  - Breuk- en vervormingsgedrag van materialen  
1
TW10 Leo Kestens
30.0
30.0
 
180
6
EHMATE00000016
  - Fysische materiaalkunde  
1
TW10 Yvan Houbaert
30.0
30.0
 
180
6
EHPOOL00000277
  - Structuur en dynamica van polymeren  
1
TW11 Gustaaf Schoukens
60.0
   
180
6
EHPOOL00000278
  - Verwerking van polymeren  
1
TW11 Gustaaf Schoukens
45.0
15.0
 
180
6
EHMATE00000020
  - Materiaalkundige micro-analyse en structuurbepaling  
2
TW10 Yvan Houbaert
30.0
30.0
 
180
6
EHPOOL00000279
  - Metaalkunde  
2
TW10 Jan Penning
30.0
30.0
 
180
6
EHMATE00000019
7
MINOR CHEMISCHE TECHNOLOGIE
                   
  - Chemische reactoren: principes en toepassingen  
1
TW12 Guy Marin
30.0
30.0
 
180
6
EMSHEI01000001
  - Eenheidsbewerkingen in de chemische industrie  
1
TW12 Geraldine Heynderickx
30.0
30.0
 
180
6
EMSHEI01000002
  - Warmtetechniek en stoftransport  
1
TW12 Geraldine Heynderickx
30.0
30.0
 
180
6
EBCTMA03000003
  - Chemie van industriële processen  
2
TW12 Marie-Françoise Reyniers
15.0
   
90
3
EHSHEI00000017
  - Chemische productieprocessen  
2
TW12 Guy Marin
15.0
   
90
3
EHSHEI00000025
  - Computersturing van industriële processen  
2
TW08 Robain De Keyser
30.0
30.0
 
180
6
EHPOOL00000256
  - Ontwerp van chemische productie-eenheden  
2
TW12 Jacques Grootjans
30.0
45.0
 
180
6
EMSHEI01000003
8
MINOR FOTONICA
                   
  - Fotonica  
2
TW05 Roel Baets
30.0
30.0
 
180
6
EBPOOL03000004
  - Fysica van technologische processen  
2
TW06 André Van Calster
15.0
15.0
 
120
4
EMFOTO01000002
  - Lasers  
1
TW05 Geert Morthier
15.0
15.0
 
120
4
EHPHOT00000002
  - Geïntegreerde practica in de fotonica  
2
TW05 Dries Van Thourhout  
45.0
 
120
4
EMFOTO01000003
  - Microphotonics  
1
TW05 Roel Baets
30.0
30.0
 
180
6
EHPHOT00000003
  - Optical Materials  
1
TW06 Kristiaan Neyts
30.0
30.0
 
180
6
EHPHOT00000001
  - Sensoren en microsysteemelektronica  
2
TW06 Herbert De Smet
30.0
30.0
 
180
6
EMFOTO01000007
9
MINOR ENERGIETECHNIEK
                   
  - Elektrische energieproductie  
1
TW08 Leo Broekaert
15.0
15.0
 
90
3
EMWRKA01000001
  - Gasturbines  
1
TW03 Erik Dick
15.0
   
90
3
EMWRKC02000001
  - Thermische installaties  
1
TW03 Michel De Paepe
30.0
45.0
 
180
6
EHPOOL00000290
  - Zuigermachines  
1
TW03 Roger Sierens
30.0
30.0
 
180
6
EHWERK00000020
  - Duurzame energie en rationeel energiegebruik  
2
TW06 Alexis De Vos
15.0
30.0
 
120
4
EHPOOL00000286
  - Elektrische aandrijftechniek  
2
TW08 Jan Melkebeek
37.5
37.5
 
210
7
EBWERK03000006
  - Technologie van elektrische installaties  
2
TW08 Alex Van den Bossche
15.0
7.5
 
90
3
EHWERK00000023
  - Operationele aspecten van elektrische energienetten  
2
TW08 Lieven Vandevelde
15.0
15.0
 
90
3
EMWRKA02000005
  - Kernreactortheorie: deel 1  
1
TW08 Greet Maenhout
15.0
7.5
 
90
3
EHPOOL00000300
10
MINOR REGELTECHNIEK EN AUTOMATISERING
                   
  - Lineaire systemen  
1
TW08 Gert De Cooman
30.0
30.0
 
180
6
EHPOOL00000254
  - Niet-lineaire systemen en optimale regeling  
1
TW08 Dirk Aeyels
30.0
30.0
 
180
6
EHPOOL00000255
  - Servosystemen en industriële robotten  
1
TW08 Alex Van den Bossche
22.5
7.5
 
90
3
EHWERK00000026
  - Computersturing van industriële processen  
2
TW08 Robain De Keyser
30.0
30.0
 
180
6
EHPOOL00000256
  - ICT en mechatronica  
2
TW08 Luc Boullart
30.0
37.5
 
180
6
EHPOOL00000253
  - Simuleren en modelleren van dynamische systemen  
2
TW08 René Boel
30.0
45.0
 
180
6
EHPOOL00000257
  - Vermogenselektronica  
2
TW08 Alex Van den Bossche
15.0
15.0
 
90
3
EHPOOL00000274
11
MINOR MATERIAALFYSICA
                   
  - Vaste-stoffysica en halfgeleiders I  
1
WE04 Paul Clauws
30.0
30.0
 
180
6
EBSERV03000022
  - Acustica  
2
TW05 Dick Botteldooren
30.0
37.5
 
180
6
EHTNAT00000001
  - Fysica van halfgeleidercomponenten  
2
TW06 Marc Burgelman
30.0
30.0
 
180
6
EMTNAT01000003
  - Materiaalkundige micro-analyse en structuurbepaling  
2
TW10 Yvan Houbaert
30.0
30.0
 
180
6
EHPOOL00000279
  - Plasma Physics  
1
TW17 Guido Van Oost
30.0
30.0
 
180
6
EHNFEP00000105
  - Physical Chemistry  
2
WE06 Zeger Hens
30.0
30.0
 
180
6
EMSERV01000012
 
Code studiejaar: EHPOOL - 40 - 00 versie: 03
     
BC: 03/03/2005 BDR: 08/06/2007
           
Deze opleiding kan niet gevolgd worden via een examencontract met het oog op het behalen van een diploma.
Sem.: 1 = eerste semester, 2 = tweede semester, J = jaarvak, J*= jaarvak, A in eerste semester, S = sommige studenten in eerste semester, anderen in tweede semester
PDF-versie
Terug