Geografische informatiewetenschap
   
Referentie CHGEOA00000018
Wordt gegeven in Lijst majors voor Master in de geografieLijst majors voor Master in de geografieLijst minors voor Master in de geografieMinor Onderzoek voor Master in de geomatica en de landmeetkunde
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 10.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via een examencontract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Nico Van de Weghe
Vakgroep WE12
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Geografische informatie wetenschap, (tijd)ruimtelijk modelleren, geografisch informatiesysteem, geoinformatica

Situering

Het vakgebied van de Geografische InformatieWetenschap (GIWetenschap) is te omschrijven als het deel van informatiewetenschap dat geografische informatie bestudeert. GIWetenschap heeft als centraal doel het optimaliseren van Geografische InformtieSystemen (GISystemen).Dit opleidingsonderdeel heeft als doel een grondig inzicht te verwerven met betrekking tot de fundamentele aspecten van geografische informatiesystemen, meerbepaald in de geografische informatie wetenschap.

Inhoud

- Voorstellen van ruimtelijke gegevens- (conceptueel) modeleren van ruimtelijke gegevens (o.a.: ruimtelijke databanken)- Redeneren over ruimtelijke gegevens- Opstellen van ruimtelijke algoritmes- Netwerkanalyses- Onderzoek van ruimtelijke relaties- Kwalitatieve calculi van ruimte - Semantiek en ontologie van ruimtelijke informatie- Ruimtelijke similariteitsmaten- Structuur van ruimtelijke informatie- Navigatie (o.a. locatiegebaseerde diensten)- Artificiële intelligentie en beslissingsondersteunende systemen in GISNaast aandacht voor ruimtelijke gegevens, is er specifieke aandacht voor tijdruimtelijke gegevens (bv. bewegende objecten) en vage/incomplete gegevens.

Begincompetenties

Algemene begrippen in verband met geografische informatiesystemen en geografische informatie wetenschap.

Eindcompetenties

Diepgaande kennis en inzicht van de fundamenten van de geografische informatie wetenschap en geografische informatiesystemen.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 0.0 EUR
Syllabus.Kostprijs fotokopies.

Referenties

Egenhofer M.J. en Golledge, R.G., 1998, Spatial and temporal reasoning in geographic information systems.

Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J. en Rhind, D.W., 2005, Geographic information systems and science.

Worboys, M.F., 2001, GIS: a computing perscpective.

Studiebegeleiding

Begeleiding tijdens de oefeningen, met mogelijkheid tot complementaire uitleg over de theorie.
Op Minerva aanvullende informatie.

Didactische werkvorm

Hoorcolleges en zelfstandig werk.

Evaluatievorm

Theorie: examen.Oefeningen: periodiek.

Ondervragingsvorm

Schriftelijk en mondeling examen.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina