Academiejaar 2006 - 2007
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Doctoraatsopleiding in de kunsten: beeldende kunsten
(enkel geldig in het academiejaar: 2006-2007)
Nr.
Opleidingsonderdeel
Vakgroep
Titularis
A
B
C
D
E
CODE
 
REGULIERE OPLEIDINGSONDERDELEN
               
1
Met goedkeuring van de doctoraatsbegeleidingscommissie: een pakket van opleidingsonderdelen ten belope van min. 12 en max. 40 stp., samengesteld uit opleidingsonderdelen van de UGent Doctoral Schools, van een masteropleiding van de UGent die aansluit bij het doctoraatsonderzoek of uit een master- of doctoraatsopleiding aangeboden in andere hogeronderwijsinstellingen in binnen- en buitenland
         
600
20
 
 
ANDERE STUDIEACTIVITEITEN
               
2
Met goedkeuring van de doctoraatsbegeleidingscommissie: doctoral seminars gericht op vaardigheidstraining, die zullen georganiseerd worden door één van de UGent Doctoral Schools, ten belope van een studieomvang van min. 10 en max. 25 stp.
         
600
20
 
3
Met goedkeuring van de doctoraatsbegeleidingscommissie: onderzoeksactiviteiten zoals bv. deelname aan conferenties, publicaties, lezingen/postervoorstellingen, stages, wetenschappelijke manifestaties enz., ten belope van min. 10 en max. 25 stp.
         
510
17
 
4
Succesvolle verdediging van het doctoraat
         
90
3
 
 
Code studiejaar: AYBKUN - 00 - 01 versie: 01
 
BC: 10/05/2007
     
1800
60
 
Deze opleiding kan niet gevolgd worden via een examencontract met het oog op het behalen van een diploma.
PDF-versie
Terug