Academiejaar 2006 - 2007
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Derde proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur
optie: regeltechniek en automatisering
(geldig vanaf het academiejaar 2007-2008)
Nr.
Opleidingsonderdeel
Sem.
DT 2J
Vakgroep
Titularis
A
B
C
D
E
CODE
 
ALGEMENE OPLEIDINGSONDERDELEN
                   
1
Twee algemene opleidingsonderdelen
 
1
         
270
9
 
  - Constructietechnieken
2
  TW04 Alfred Dhooge
15.0
15.0
 
90
3
EHWERK01000001
  - Technologie en veiligheid van elektrische en mechanische installaties
2
  TW08 Alex Van den Bossche
30.0
30.0
 
180
6
EHWERK01000002
 
OPTIEOPLEIDINGSONDERDELEN
                   
2
Niet-lineaire systemen en optimale regeling
1
1
TW08 Dirk Aeyels
30.0
30.0
 
180
6
EHPOOL00000299
3
Vermogenselektronica
2
1
TW08 Alex Van den Bossche
15.0
15.0
 
90
3
EPWERK02000005
4
Dynamica van elektrische machines en aandrijvingen
1
1
TW08 Jan Melkebeek
30.0
30.0
 
180
6
EPWERK03000017
5
Inleiding tot bedrijfs- en productiebeheer
1
2
TW18 Hendrik Van Landeghem
30.0
30.0
 
180
6
EHPOOL00000011
 
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN
                   
6
Met goedkeuring van de faculteit: vakken voor een totaal van 6 studiepunten, te kiezen uit de Lijst keuzevakken burgerl. werkt.elek. ingenieur of uit de programma's van de UGent - waarbij ten minste 3 stp. in 2de of 3de proef uit de facultaire keuzevakkenlijst burgerlijk ingenieur met referentie MA
             
180
6
 
  MAATSCHAPPELIJKE VAKKEN (MA)                    
  - Keuzevakken 2de en 3de proef burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur                    
7
SCRIPTIE
 
2
       
60.0
720
24
 
 
Code studiejaar: EPWERK - 07 - 03 versie: 18
     
BC: 24/05/2007
     
1800
60
 
Sem.: 1 = eerste semester, 2 = tweede semester, J = jaarvak, J*= jaarvak, A in eerste semester, S = sommige studenten in eerste semester, anderen in tweede semester
DT = deeltijds studeren mogelijk, 1 = eerste deel, 2 = tweede deel, etc
PDF-versie
Terug