Wetenschapsgeschiedenis
   
Referentie AMWYSB01000005
Wordt gegeven in Master in de wijsbegeerte
Theorie (A) 45.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Steffen Ducheyne
Vakgroep LW01
Medelesgevers Sven Dupré
Maarten Van Dyck
Sleutelwoorden

epistemologie, wetenschapsgeschiedenis, wetenschapsfilosofie, Ideeëngeschiedenis

Situering

De doelstelling van dit opleidingsonderdeel is 3-ledig:
(a) de student vertrouwd maken de de grote lijnen van de ontwikkeling van de wetenschappen van af de 17de eeuw in Europa,
(b) hem/ haar bewustmaken van de van de methodologische problemen bij de studie van niet-contemporaine vormen van wetenschap,
(c) en hem /haar wegwijs te maken in de discipline zodat hij/zij deze zelfstandig kunnen verkennen in functie van de specifieke gevalstudies die ze voor hun eigen oefeningen natrekken.

Inhoud

Het opleidingsonderdeel bevat een algemeen overzicht van de ontwikkeling van de zogenaamde "Wetenschappelijk Revolutie" tijdens de 17de eeuw.

Begincompetenties

Basisnotities van de geschiedenis van de wijsbegeerte en met name de vroeg-moderne periode.

Eindcompetenties

- Studenten zijn vertrouwd met de algemene layout van de geschiedenis van de wetenschappen (in het bijzonder van de "wetenschappelijk revolutie")
- kunnen zich er zelfstandig in orienteren in deze disciplines en de relevant vakpublicaties
- zijn zelf in staat primaire bronnen te lezen, interpreteren en becommentariëren
- zijn zich bewust van de voornaamste methodologische moeilijkheden
- en kunnen deze moeilijkheden situeren uit voorbeelden uit de wetenschapsgeschiedenis.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 25.0 EUR
De student heeft een algemeen overzicht van de structuur van de geschiedenis van de wetenschappen en een zicht op grondig onderzoek in het gebied aan de hand van enkele specifieke gevalstudies.

Referenties

Rienk Vermij, Een Kleine geschiedenis van de wetenschappen, 2006 + bundle of papers and texts chosen by the lecturer.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Studenten maken een individuele oefening met betrekking tot een specifieke gevalsstudie en krijgen daarbij individuele begeleiding.

Didactische werkvorm

Hoorcolleges + één paper (mondeling te verdedigen)

Evaluatievorm

Periodegebonden (100%), mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (inc. verdeding paper)

Ondervragingsvorm

Het examen test de parate kennis met betrekking tot de structuur van de discipline en toetst de capaciteiten van de student wat betreft inzicht in de dynamiek van de wetenschap en capaciteiten voor zelfstandig onderzoek op dat gebied.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina