Vakoverschrijdend project
   
Referentie EBTNAT03000006
Wordt gegeven in Derde jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Derde jaar Bachelor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 45.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Ja, in gewijzigde vorm
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Kristiaan Neyts
Vakgroep TW06
Medelesgevers Dick Botteldooren
Christophe Leys
Sleutelwoorden

projectwerk, vakoverschrijdend, teamwerk, mondelinge en schriftelijke rapportering

Situering

In dit opleidingsonderdeel wordt de student in een kleine groep aan het werk gezet om de vaardigheden en de kennis uit verschillende opleidingsonderdelen toe te passen op een voor hem nieuw probleem. De presentatie van de resultaten doet beroep op de aangeleerde communicatievaardigheden. Het opleidingsonderdeel legt de klemtoon op de verzelfstandiging van de student.

Inhoud

  • Organisatie en voorbereiding
  • Uitvoeren van project
  • Rapportering

Begincompetenties


Eindcompetenties

Begrippen: structuur en helderheid

Inzichten: organisatie van de uitvoering van een project; onderlinge verbanden tussen kennisdomeinen

Vaardigheden: gebruik van projectmanagementsoftware; groepswerk; experimentel vaardigheden; gevoel voor grootteorden; correcte en to-the-point verslaggeving

Leermateriaal


Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding


Didactische werkvorm

Projecten

Evaluatievorm

Niet-periodegebonden evaluatie. Bijzondere voorwaarden: De student wordt beoordeeld op dagelijks werk, projectverslag en mondelinge presentatie.

Ondervragingsvorm

Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van projectverslagen; beoordeling mondelinge presentatie; tweede examenkans: Mogelijk in gewijzigde vorm
Frequentie: Gehele semester.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina