Optical Materials
   
Referentie EHPHOT00000001
Wordt gegeven in Lijst keuzevakken voor Master in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkundeEerste Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica (interuniversitair: UGent - VUB)
Eerste Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica (interuniversitair: UGent - VUB)
Lijst keuzevakken tweede en derde proef burgerlijk natuurkundig ingenieurBrugprogramma Eerste Master in de ingenieurswetenschappen: fotonica (interuniversitair: UGent - VUB)
Facultaire lijst minors voor de masterprogramma's van de faculteit IngenieurswetenschappenElective Course List Ghent University Second European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering PhysicsGeneral Course List UGent/VUB First Erasmus Mundus Master of Science in Photonics
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Neen
Onderwijstaal Engels
Verantwoordelijk lesgever Kristiaan Neyts
Vakgroep TW06
Medelesgevers Irina Veretennicoff (VUB)
Sleutelwoorden

microscopisch, anisotropie, niet-lineariteit, optische eigenschappen

Situering

Het bijbrengen van inzichten in de microscopische oorsprong van optische verschijnselen en het overbrengen van microscopische naar macroscopische beschrijvingen.
De optische eigenschappen zoals anisotropie, niet-lineariteit en variatie door elektrische, elastische, acoustische of magnetische effecten te illustreren aan de hand van elementaire componenten.

Inhoud

  • Inleiding: Inleiding
  • Eigenschappen van lineaire isotrope materialen: voorbeelden, microscopisch, definities
  • Beschrijving van lichtpropagatie in anisotrope diëlektric: polarisatie, propagatie, matrixformalisme, reflectie
  • Eigenschappen van lineaire anisotrope diëlektrica: tensoren, soorten materialen, optische activiteit
  • Modificatie van optische eigenschappen: microscopische theorie, elektro- foto- elasto- akoesto- magneto-optische effecten
  • Vloeibare kristallen: soorten ordening, schakelgedrag
  • Niet-lineaire optische materialen: tweede-orde effect, fase-overeenkomst, OPO, materiaalvoorbeelden

Begincompetenties

bachelor natuurkunde of bachelor elektrotechniek

Eindcompetenties

BEGRIPPEN: polarisatie, jones matrix, anisotrope media, electro-optisch effect, acousto-optisch effect, vloeibare kristallen, tweede harmonische generatie, fase-overeenkomst, optische parametrische oscillatie

INZICHTEN: in de microscopische theorie, in de macroscopische theorie, energiebijdragen, elementaire quantum-transities

VAARDIGHEDEN: gebruik van formalismen voor polarisatie, kristalsymmetrie, electro-optica, matrixberekening met PC

ATTITUDES: toepassen van theorie, problemen oplossen, literatuurstudie

Leermateriaal

syllabus

Referenties

  • Optical Waves in Crystals, A. Yariv and P. Yeh, John Wiley and Sons, New York
  • The Feynman Lectures on Physics, Vol. II, R. Feynman, R. Leighton, M. Sands, Addison-Wesley Publishing company, Reading, Massachusetts

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

hulp bij oplossen van oefeningen en bij het PC practicum

Didactische werkvorm

Hoorcolleges; Werkcolleges

Evaluatievorm

Niet-periodegebonden en periodegebonden evaluatie. Bijzondere voorwaarden: periodegebonden: 70% niet periodegebonden: 10%+20% De punten van de eerste zittijd worden overgedragen naar de tweede zittijd.

Ondervragingsvorm

Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met gesloten boek, aangevuld met mondelinge ondervraging; schriftelijk examen met open boek - oefeningen
Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van projectverslagen; beoordeling mondelinge presentatie; tweede examenkans: Niet mogelijk
Frequentie: 1 computerpracticum (schriftelijk verslag): 10%; week 11. 1 literatuurstudie (schriftelijk verslag en mondelinge presentatie): 20%, week 12.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina