Multimedia
   
Referentie CBINFO02000003
Wordt gegeven in Tweede jaar Bachelor in de informatica
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Rik Van de Walle
Vakgroep TW06
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

multimedia, video, beelden, internet, opmaaktalen, XML, beveiliging

Situering

Het hoofddoel van dit opleidingsonderdeel is de studenten vertrouwd te maken met de basisprincipes van multimediatechnologie. Het is bovendien de bedoeling om de studenten enige ervaring te laten verwerven in het opzetten van multimediatoepassingen.

Inhoud

 1. Multimediatechnologie
  1. Algemene basistechnieken
  2. Basisprincipes beeldverwerking
  3. Basisprincipes audioverwerking
  4. MM-formaten en codecs
  5. Bevraging van MM data
  6. HCI (Human Computer Interaction)
  7. Multimediaplatformen
  8. Multimediastandaarden
 2. Beveiliging en juridische aspecten
  1. Beveiliging van data
  2. IPMP (Intellectual Property Management and Protection) en informaticacriminaliteit

Begincompetenties

Programmeren in een hoog-niveauprogrammeertaal

Eindcompetenties

 • Algemene basistechnieken kennen en kunnen toepassen
 • Basisprincipes beeld- en audioverwerking kennen en kunnen toepassen
 • MM-formaten en codecs kennen
 • Bevraging van MM data
 • Principes van HCI kennen
 • Multimediaplatformen en -standaarden kennen met kunnen afwegen t.o.v. elkaar
 • Principes omtrent beveiliging van data
 • Principes van IPMP en regelgeving i.v.m. informaticacriminaliteit kennen
 • Kunnen opzetten van eenvoudige multimediatoepassingen

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 70.0 EUR
Geannoteerde PowerPoint-presentaties
Fundamentals of Multimedia, Drew, ISBN 0130618721

Referenties

Fundamentals of Multimedia, Drew, ISBN 0130618721
Multimedia Processing, Rabiner, ISBN 013011393X
Digital Multimedia, Chapman, ISBN 0470858907

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Begeleide PC-oefeningen
Contact met de lesgever en begeleiders van PC-oefeningen/projectwerk (via e-mail en persoonlijk na afspraak)

Didactische werkvorm

Hoorcolleges
PC-oefeningen
Projectwerk

Evaluatievorm

Globaal examenresultaat = 50% score behaald voor niet-periodegebonden evaluatie + 50% score behaald voor periodegebonden evaluatie.
Extra vereiste om te slagen: 7/20 behalen voor elk van de onderdelen (periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie).
De niet-periodegebonden evaluatie wordt niet hernomen bij een 2e examenkans. De score voor de 2e examenkans is het maximum van de score behaald voor de periodegebonden evaluatie en de score volgens de berekeningswijze gehanteerd bij de 1e examenkans.

Ondervragingsvorm

Periodegebonden evaluatie: mondeling met gesloten boek
Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling PC-oefeningen en projectwerk

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina