Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
  3-jarige Bachelor in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Binnen de huidige gezondheidszorg vormt de kinesitherapeut een onmisbare schakel bij de preventie, behandeling en revalidatie van letsels en aandoeningen. Deze positie in de medische wereld brengt met zich mee dat de opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie nauw aansluit bij de geneeskunde.
Een grondige kennis van het menselijk lichaam, de aandoeningen en problemen binnen dat lichaam, evenals mogelijke gevolgen daarvan zijn maar enkele voorbeelden die deze relatie accentueren.

In het eerste jaar bachelor krijgen de studenten een ruime, doch duidelijk op de kinesitherapie toegepaste, basiswetenschappelijke vorming.
Additoneel hieraan wordt in onze opleiding reeds vanaf het eerste jaar uitgebreid aandacht besteed aan het praktisch aanleren van basistechnische kinesitherapeutische vaardigheden. Zodoende kan de student van meet af aan zijn of haar praktische vaardigheden inoefenen.
In het tweede en derde jaar worden de reeds opgedane kennis, vaardigheden en wetenschappelijke inzichten verder uitgediept en geïntegreerd in een volgende reeks van opleidingsonderdelen. De verschillende vakken zijn zowel binnenin de drie jaren (horizontale integratie) als tussen de drie opeenvolgende jaren (verticale integratie) inhoudelijk sterk op elkaar afgestemd. In deze driejarige bachelor wordt dan ook een medisch-maatschappelijk verantwoorde basis gelegd voor de toekomstige Revalidatiewetenschapper en Kinesitherapeut.

   
  Naar het hoogste niveau van de site Naar een hoger niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina