Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie
 

Het studieprogramma van bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in Gent is een academisch programma, en is een volwaardig geheel met de daarop aansluitende masteropleiding. De bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie wordt daarom een academische doorstroombachelor genoemd. De graad van bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie geeft geen toegang tot de gereglementeerde beroepstitel van kinesitherapeut. De te realiseren doelstellingen van de bachelor- en masteropleiding sluiten nauw op elkaar aan.

Het studieprogramma is academisch en competentiegericht: niet losstaande kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes worden aangeleerd maar deze komen maximaal geïntegreerd aan bod in concrete en min of meer complexe situaties.

In de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (REVAKI) worden de na te streven competenties op academisch niveau geordend in 6 competentiegebieden conform het algemene competentiemodel. Hieronder worden enkele belangrijke deelcompetenties aangegeven binnen deze ordening. Een volledige lijst met na te streven competenties, inclusief de beroepsgerichte en beroepsspecifieke, is beschikbaar.

 1. Competenties in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en aanverwante wetenschappen Inzicht hebben in de biomedisch georiënteerde basiswetenschappen voor REVAKI (zoals biochemie, fysica, fysiologie, biomechanica,....) en deze kunnen toepassen binnen REVAKI.
  • Inzicht hebben in gedragswetenschappen (zoals psychologie) en maatschappelijk georiënteerde wetenschappen (zoals filosofie, ethiek, .....), hun samenhang en relevantie met REVAKI duiden, en deze inzichten kunnen toepassen in het vakgebied.
  • Inzicht hebben in de recente theorieën, methoden en technieken in de diverse interventiedomeinen van de REVAKI.
  • Een kinesitherapeutisch onderzoek bij een patiënt uitvoeren en bijsturen.
  • Een kinesitherapeutisch handelingsplan opstellen en uitvoeren.
 2. Wetenschappelijke competenties
  • Wetenschappelijke literatuur uit het vakgebied screenen.
  • Methodes en technieken van onderzoek in het vakgebied toepassen.
  • Onderzoeksresultaten uit het vakgebied analyseren en interpreteren.
 3. Intellectuele competenties
  • Een kritische houding gebruiken, getuigend van intellectuele eerlijkheid, probleemoplossend denken en een ingesteldheid tot levenslang leren.
  • Kritisch reflecteren op en verwoorden van het leerproces van zichzelf en anderen.
  • Cognitieve vaardigheden aanwenden voor het actief en zelfstandig werken.
 4. Competenties in samenwerken en communiceren
  • Schriftelijk en mondeling communiceren in professionele context, in het Nederlands en het Engels.
  • Eigen handelingen en taken van collega\'s in werk- en studiecontext beheren en coördineren (op elkaar afstemmen).
 5. Maatschappelijke competenties
  • Inzicht in de structuur van de gezondheidszorg aanwenden.
  • Inzicht in de ethische aspecten op het terrein van de REVAKI aanwenden.
  • Inzicht in de gezondheidsrisico\'s en effecten van preventie aanwenden.
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid en cultuurgevoeligheid tonen.
 6. Beroepsspecifieke competenties Verdere studie- en beroepsmogelijkheden kiezen in functie van vervolmaking binnen een werkdomein van de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

   
  Naar het hoogste niveau van de site Naar een hoger niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina