Problemen van hart, longen, bloedvaten, bloedvormende organen en nieren
   
Referentie DMARTS01000001
Wordt gegeven in Eerste Master in de geneeskunde
Eerste Master in de geneeskunde
Theorie (A) 100.0
Toepassingen (B) 72.0
Stages en scriptie (C) 28.0
Studietijd (D) 480.0
Studiepunten (E) 16
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Guy Joos
Vakgroep GE01
Medelesgevers Guido Van Nooten
Thierry Gillebert
Fritz Offner
Sleutelwoorden

Hart, Bloedvaten, Bloedvormended organen, Longen, Nieren: epidemologie, Preventie, Ziektebeelden, Diagnostiek, Therapie, Revalidatie, Palliatrie, Gezondheidsvoorlichting, Gezondheidseconomische aspecten

Situering

Multidisciplinair probleem georiënteerd onderwijs i.v.m. ziektetoestanden van hart, bloedvaten, bloedvormende organen, longen en nieren i.k.v. de gestelde eindtermen

Inhoud

 • Introductie voor beeldvormende technieken (radiologie, echografie, …)
  • Overzicht specifieke beeldvormingstechnieken voor hart, longen en nieren (RX, echo, CT, hoge resolutie-CT, MR, angio, IVP, MRUrografie, MRAngiografie).
  • Specifieke diagnostiek
 • Farmacotherapie: ontwikkelen van een "evidence based" formularium
 • Hart en bloedvaten
  1. Hoorcolleges Epidemiologie Fysiopathologie Diagnostiek en behandeling Psychosociale en economische aspecten
  2. Klinische lessen Het acute myocardinfarct: diagnose, urgente behandeling en revascularisatie. Bewustzijnsverlies en plotse dood: differentiëel diagnose en behandeling. Het acute longoedeem: diagnose en behandeling. Vasculaire pathologie (het koude been; het gezwollen been)
  3. Multidisciplinaire panelgesprekken. Inspanningsgebonden angor pectoris: medicatie, PTCA, stent of heelkunde. De patiënt met aortapathologie. De multivasculaire patiënt. Phlebotrombose, longembolie en pulmonale hypertensie. Pre-interventionele oppuntstelling van de patiënt met hart- of longlijden. Het voorschrift van bloedverdunnende middelen.
  4. Gestructureerde stage Diagnose en behandeling van hartfalen. Het acute myocardinfarct: nabehandeling en risicostratificatie. De patiënt met een klepplastie, bioprothese of kunstklep. De revalidatie van de hartpatiënt. De patiënt met vasculair lijden.
 • Bloed en bloedvormende organen
  1. Hoorcolleges: Inleiding Technieken in de hematologie Anemie Beenmerginsufficiëntie Myeloproliferatieve aandoeningen Trombopenie De vele gezichten van monoclonale gammopathie. Samenvatting van de Lymfoproliferatieve aandoeningen
  2. Minipistes Anemie Stamceltransplantatie Lymfoïde maligniteit Extra -fractie problemen
  3. Multidisciplinaire panelgesprekken: Neutropene koorts De patiëntenvraag: Waarom krijg ik kanker ? Waarom krijg ik leukemie ? (met arbeidgeneeskunde, epidemiologie)
  4. Klinische les Klinische confrontatie met een patiënt: Hoe werd de diagnose meegedeeld?
 • Longen
  1. Hoorcolleges Obstructieve longaandoeningen Astma Copd Respiratoire infecties Longembolie Longtumoren Pleurapathologie Restrictieve longaandoeningen Respiratoire insufficiëntie
  2. Multidisciplinaire panelgesprekken en klinische lessen Stoppen met roken Acute dyspnoe met inbegrip van hyperventilatiesyndroom Chronische Hoest Multidisciplinaire aanpak van bronchuscarcinoom Longmetastasen Pulmonale beroepspathologie Acute thoracale pijn Slaapstoornissen
 • Nieren
  1. Hoorcolleges Fysiopathologische mechanismen: Klinische en biochemische alarmtekens in de nefrologie De grote nefrotische syndromen Specifieke problemen in de nefrologie
  2. Multidisciplinaire probleemgevallen, klinische demonstraties, tutorials, dossiergevallen Patiënten met urineweginfecties Hartlijden, hypertensie, atheromatose en nierlijden Beeldvorming in de nefrologie De nier bij systeemlijden Farmacologische aspecten van nierlijden

Begincompetenties

Tussentermen Blok 1ste t/m 3de kand. geneeskunde inzonderheid "Cardiovasculair stelsel, ademhaling, nier en urinewegen

Leermateriaal

Syllabi:

- Blokboek "Problemen van hart, longen, bloedvaten, bloedvormende organen en nieren"
A-boeken:

- P. KUMAR, M. CLARK. Clinical Medicine. W.B.Saunders (cfr. 3de kandidatuur geneeskunde)

- R.A. NOVELLINE. Squire's Fundamentals of Radiology. Harvard University Press. (cfr. 3de kandidatuur geneeskunde)

- DE VRIES ET AL. Farmacotherapie op maat. Bunge. (cfr. 3de kandidatuur geneeskunde)

- Het gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium. (wordt gratis ter beschikking getseld voor de studenten)
Bijkomend didactisch materiaal (illustraties, slides, ...):te raadplegen op het elektronisch leerplatform (minerva.ugent.be)

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Blokcommissievoorzitter:
Prof. dr. W. Buylaert
tel.: 09/332 37 17
e-mail: walter.buylaert@ugent.be

Didactische werkvorm

Hoorcollege - klinisch hoorcollege

Evaluatievorm

Niet-periodegebonden en periodegebonden evaluatie

Ondervragingsvorm

Periodegebonden evaluatie: geïntegreerde schriftelijke toets bestaande uit meerkeuzevragen (breedtetoets) en open vragen (dieptetoets)

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina