Problemen van digestief stelsel, endocrien stelsel en voeding
   
Referentie DMARTS01000002
Wordt gegeven in Eerste Master in de geneeskunde
Eerste Master in de geneeskunde
Theorie (A) 60.0
Toepassingen (B) 40.0
Stages en scriptie (C) 15.0
Studietijd (D) 300.0
Studiepunten (E) 10
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Jean Kaufman
Vakgroep GE01
Medelesgevers Piet Pattyn
Bernard de Hemptinne
Martine De Vos
Sleutelwoorden

Gastro-enterologie, Endocrinologie, Voeding: epidemologie, Preventie, Ziektebeelden, Diagnostiek, Therapie, Revalidatie, Palliatie, Gezondheidsvoorlichting, Gezondheidseconomische aspecten

Situering

Dit blok heeft tot doel de student op een geïntegreerde manier vertrouwd te maken met de theoretische en klinische aspecten van de ziektenbeelden beschreven in het document "Eindtermen van de Artsenopleiding" onder de punten II.3 en II.6 (http://allserv.UGent.be/~chrdpauw/index.html). Deze aspecten worden op een multidisciplinaire manier aangebracht en omvatten zowel klinische presentatie alsook de voornaamste diagnostische, pathofysiologische, anatomopathologische, oncologische, farmacotherapeutische, endoscopische, chirurgische, nutritionele, preventieve, arbeidsgeneeskundige, gezondheids-economische en psychosociale aspecten van de hierboven aangegeven ziektebeelden.

Na het doorlopen van de stages binnen dit blok, aangevuld met de relevante skills verworven in het lijnonderwijs, wordt van de studenten verwacht dat ze in staat zijn een anamnese af te nemen, het relevante fysisch onderzoek van de patiënt te verrichten en basis laboratorium en beeldvormingsonderzoek voor te stellen, aan te vragen en te interpreteren. Belangrijk hierbij is ook dat de student op een klare, gerichte en hoffelijke manier kan communiceren en omgaan met patiënten en andere medische en paramedische collega's. Tevens wordt verwacht dat ze een differentieel diagnose kunnen opgeven en therapeutische voorstellen formuleren

Inhoud

Het onderwijs is sterk geïntegreerd opgevat waarbij nauwe aaneensluiting van de verschillende disciplines voorop staat. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de behandelde topics.

 • Digestief stelsel: pyrosis, dysfagie, dyspepsie, ulcus, diarrhee, motiliteitsstoornisssen, inflammatoir darmlijden, colorectaal ca., acute buik, buikwandpathologie, proctologie, hepatocellulair falen, portale hypertensie, oorzaken van leverlijden, levertumoren, galwegen, pancreatitis, pancreas carcinoma
 • Endocrinologie - dieetleer: diabetes mellitus, diabetes dieet, obesitas, obesitas dieet, hyperlipemie, schildklier, bijschildklier en calcium metabolisme, bijnier
 • Beeldvorming: specifieke beeldvormingstechnieken, specifieke afwijkingen; sterk geïntegreerd in het onderwijs van de hogervermelde digestieve en endocriene topics
 • Klinische biologie: tumormarkers; sterk geïntegreerd in het onderwijs van de hogervermelde digestieve en endocriene topics
 • Arbeidsgeneeskundige aspecten: het prikaccident, ploeg-/nachtarbeid en diabetes mellitus, gechloreerde oplosmiddelen en gestoorde levertesten.
 • Tandheelkundige aspecten: parodontologie, cariës en conserverende tandheelkunde
 • Farmacotherapie: irritable bowel syndroom (spasmolytica), habituele constipatie (laxativa), diabetes mellitus type-2, ijzergebreksanemie
 • Gezondheidseconomische aspecten: proton pomp inhibitoren, socio-economische aspecten van diabetes mellitus

Begincompetenties

Met succes volgende opleidingsonderdelen gevolgd hebben : - infectie en afweer, cel I tot en met IV van eerste bachelor geneeskunde. - Gastrointestinaal en endocrien stelsel , stofwisseling, klinische en communicatieve vaardigheden van twee bachelor geneeskunde - Basisconcepten klinische infectiologie, medische probleemoplossingen, basisconcepten van klinische geneeskunde, diagnostische en therapeutische methodieken en klinische en communicatieve vaardigheden deel 2 van derde bachelor geneeskunde

Leermateriaal

Syllabi:

- Blokboek "Problemen van digestief stelsel, endocrien stelsel en voeding"

A-boeken:

- P. KUMAR, M. CLARK. Clinical Medicine. W.B. Saunders. (cfr. 3de kandidatuur geneeskunde)

- R.A. NOVELLINE. Squire's Fundamentals of Radiology. Harvard University Press. (cfr. 3de kandidatuur geneeskunde)

- DE VRIES ET AL. Farmacotherapie op maat. Bunge. (cfr. 3de kandidatuur geneeskunde)

- Het gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium. (cfr. 3de kandidatuur geneeskunde)

Bijkomend didactisch materiaal (illustraties, slides, ...): te raadplegen op het elektronisch leerplatform (minerva.ugent.be)

Referenties

 • B-boeken:
 • - VAN LANSCHOT ET AL. Gastro-intestinale Chirurgie en Gastro-enterologie in Onderling Verband. Bohn Stafleu Van Loghum.
 • - SLEISENGER, FORDTRAN'S. Gastro-intestinal and Liver disease. Saunders Company.
 • - T. YAMADA, D.H. ALPERS ET AL. Handbook of Gastro-enterology.
 • - A. SPLIT ET AL. Besliskunde in de Radiologie. Algoritmen voor de Medische Praktijk. De Tijdstroom.
 • - R.L. EISENBERG, A. MARGULIS. Radiology Pocket Reference. Lippincott Williams and Wilkens.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Blokcommissievoorzitter: prof dr Ingrid Kerckaert
09 332 48 55
ingrid.kerckaert@ugent.be

Didactische werkvorm

Hoorcollege - klinisch hoorcollege; Tutorials; Gestructureerde stage en participerende observatiestage

Evaluatievorm

Niet-periodegebonden en periodegebonden evaluatie

Ondervragingsvorm

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina