Klinische, technische en communicatieve vaardigheden III
   
Referentie DMARTS01000004
Wordt gegeven in Eerste Master in de geneeskunde
Eerste Master in de geneeskunde
Theorie (A) 35.0
Toepassingen (B) 20.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 140.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Anselme Derese
Vakgroep GE21
Medelesgevers Fritz Offner
Koenraad Verstraete
Myriam Deveugele
Sleutelwoorden

Praktisch medisch onderwijs, Klinische vaardigheden, Communicatieve vaardigheden, Diagnostische vaardigheden, Therapeutische vaardigheden

Situering

Het verder ontwikkelen van de klinische, technische en communicatieve vaardigheden die de basisarts in staat stellen het klinisch onderzoek van een individu met bepaalde klachten adequaat uit te voeren. Het herkennen van afwijkingen en symptomen en het juist benoemen en beschrijven van bevindingen. Het correct kunnen toepassen en interpreteren van beeldvormende technieken bij diagnostiche vraagstellingen. Communicatie: kunnen omgaan met moeilijke thema's in een medisch consult: slecht nieuws, omgaan met ouders en ernstig zieke kinderen, omgaan met andere culturen, overleg met patiënten binnen een consult. Deze vaardigheden bouwen rechtstreeks verder op de vaardigheden verworven in de Bachelor jaren.

Inhoud

Klinische onderzoeksvaardigheden m.b.t. het internistisch, het neurologisch, het orthopedisch, het gynaecologisch en het urologisch onderzoek. Het gebruik van beeldvormingstechnieken komt uitgebreid aan bod. Opfrissing van eerder geleerde klinische vaardigheden en EHBO. Communicatie: Toepassing van medische communicatie in moeilijke situaties: slecht nieuws, omgaan met ernstig zieke kinderen en hun ouders, omgaan met patiënten uit andere culturen, verder uitwerken van overleg met patiënten (het begin hiervan is gegeven in 3de Bachelor). Elk thema omvat 1 practicum

Begincompetenties

Voorkennis: de klinische, technische en communicatieve vaardigheden verworven tijdens de V-lijn in jaar 1, 2 en 3.

Eindcompetenties

Communicatie:
- slecht nieuws kunnen meedelen
- kunnen praten met kinderen over hun ernstige ziekte rekening houdend met het ontwikkelingsniveau van het kind
- kunnen praten met ouders van ernstig zieke kinderen
- een consult kunnen voeren met patienten van een andere culturele achtergrond
- kunnen overleggen met patinten over een behandeling

Leermateriaal

Syllabi: hand-outs
Videomateriaal
Simulatiepatiënten
A-boeken:
- J. GLEADLE. History and Examination at a Glance. Blackwell Science. (cfr. 2de kandidatuur geneeskunde)
- J. SILVERMAN, S KURTZ, J DAPER. Vaardig Communiceren in de gezondheidszorg. (cfr. 3de kandidatuur geneeskunde)
- R.A. NOVELLINE. Squire's Fundamentals of Radiology. Harvard University Press. (cfr. 3de kandidatuur geneeskunde)
Bijkomend didactisch materiaal (illustraties, slides, ...): te raadplegen op het elektronisch leerplatform (minerva.ugent.be)

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

lijncommissievoorzitter:
Prof. dr. A Derese
tel.: 09/332 55 71
anselme.derese@ugent.be

Didactische werkvorm

Practicum; Hoorcollege - plenaire oefeningen

Evaluatievorm

Niet-periodegebonden en periodegebonden evaluatie

Ondervragingsvorm

Periodegebonden evaluatie: stationsproef

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina