Sportbegeleiding
   
Referentie DMKINC02000014
Wordt gegeven in Tweede Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (UGent - AHS) - afstudeerrichting: revalidatie en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
Tweede Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (UGent - AHS) - afstudeerrichting: revalidatie en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
Theorie (A) 25.0
Toepassingen (B) 6.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 90.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Erik Witvrouw
Vakgroep GE24
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Sport voeding- doping- sportpsychologie-eerste hulp bij sport ongevallen

Situering

Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van de lijn Kinesitherapie en finaliseert binnen de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie de competenties binnen het domein van de sportrevalidatie. Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel de begeleiding van een sporter uit te diepen. Belang en plaats van sportvoeding, doping, wetgeving ivm sportrecht en sportpsychologie worden besproken. Bovendien wordt de nodige aandacht besteed aan de aanpak van eerste hulp bij sportongevallen en voetproblemen bij sporters. Bovendien worden enkele aspecten (whole body vibration,…) binnen de sportbegeleiding kritisch geanalyseerd en de plaats en het belang ervan besproken.
De student heeft bij aanvang reeds inzicht, kennis en vaardigheden mbt het kinesitherapeutisch onderzoek en het kinesitherapeutisch handelen binnen de brede context van het interventiedomein musculoskeletale revalidatie, alsook klinische ervaring binnen het algemene terrein van de musculoskeletale kinesitherapie, in het bijzonder binnen het domein van de sportrevalidatie.
Dit opleidingsonderdeel sluit aan bij de volgende competenties: M.1.1., M.1.2., M.1.4., M.1.6., M.1.8., M.2.1., M.2.4., M.3.1.,M.3.3., M.3.4., M.4.2.,M.5.4., M.6.1.

Inhoud

- belang van sportvoeding in de begeleiding van sporters (theorie)
- algemene bespreking van doping in sport (theorie)
- belang van sportrecht in de begeleiding van sporters (theorie)
- inleiding tot de sportpsychologie ( theorie en praktijk)
- eerste hulp bij sportongevallen (theorie en parktijk)
- belang en implementatie van voetverzorging bij sporters (praktijk)

Begincompetenties

Met succes behaald hebben van een Bachelor graad in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie of na goedkeuring van de verantwoordelijk lesgever

Eindcompetenties

- in staat zijn op basis van relevante informatie uit een anamnese en/of kinesitherapeutisch onderzoek een indruk te hebben omtrent de voedingsvereisten en –gewoonten van een sporter
- een sporter advies te verlenen ivm de juridische aspecten van sportrevalidatie en doping
-inzicht hebben in de nood van een sporter naar sportpsychologische begeleiding
-op basis van relevante informatie vanuit anamnese/kinesitherapeutisch onderzoek de nood inschatten van bijkomende sportmedische begeleiding

Leermateriaal

Videomateriaal van de patiënten casussen, verspreid via Minerva

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Interactieve ondersteuning via Minerva, Persoonlijke begeleiding op elektronische afspraak

Didactische werkvorm

Hoorcollege, Practicum: demonstraties, inoefenen, Begeleide zelfstudie, Groepswerk

Evaluatievorm

periodegebonden; de eindscore is niet het rekenkundig gemiddelde van de deelscores

Ondervragingsvorm

Theoretisch gedeelte: Schriftelijk examen (open vragen); Praktijk gedeelte: Praktijkexamen met schriftelijke voorbereiding

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina