Preventie in de musculoskeletale revalidatie
   
Referentie DMKINC02000018
Wordt gegeven in Tweede Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (UGent - AHS) - afstudeerrichting: revalidatie en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
Tweede Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (UGent - AHS) - afstudeerrichting: revalidatie en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
Theorie (A) 25.0
Toepassingen (B) 6.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 90.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Erik Witvrouw
Vakgroep GE24
Medelesgevers Greet Cardon
Nele Mahieu
N. N.
Sleutelwoorden

Preventie- Sportrevalidatie – sportletsels – Stretching – Bracing

Situering

Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van de lijn Kinesitherapie en finaliseert binnen de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie de competenties binnen het domein van de sportrevalidatie. Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel de preventieve aanpak binnen de (sport)kinesitherapie uit te diepen. Belang en plaats van stretching, taping en bracing binnen de blessurepreventieve aanpak worden besproken. Bovendien wordt de nodige aandacht besteed aan de aanpak en opbouw van een (geïndividualiseerd) blessurepreventief oefenprogramma. Hierbij worden aspecten als blessurepreventieve kinesitherapeutische screening en kinetische keten besproken en uitgewerkt aan de hand van sportspecifieke casuïstiek.
De student heeft bij aanvang reeds inzicht, kennis en vaardigheden mbt het kinesitherapeutisch onderzoek en het kinesitherapeutisch handelen binnen de brede context van het interventiedomein musculoskeletale revalidatie, alsook klinische ervaring binnen het algemene terrein van de musculoskeletale kinesitherapie.
Dit opleidingsonderdeel sluit aan bij de volgende competenties: M.1.3., M.1.4., M.1.5., M.1.6.,M.1.7., M.1.8., M.2.1., M.2.5., M.3.2.,M.3.3., M.3.4., M.4.2.,M.5.4., M.6.2.

Inhoud

- belang van stretching in de blessurepreventieve aanpak (theorie)
- belang van taping en kinesiotape in de blessurepreventieve aanpak (praktijk)
- belang van bracing in de blessurepreventieve aanpak (theorie)
- screening met als doel het opstellen van een blessurepreventief oefenprogramma ( theorie en praktijk)
- opbouw en implementatie van een (sport specifiek) blessurepreventief oefenprogramma (theorie)
- belang en implementatie van kinetische keten aanpak binnen de blessurepreventie (theorie en praktijk)

Begincompetenties

Met succes behaald hebben van een Bachelor graad in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie of na goedkeuring van de verantwoordelijk lesgever

Eindcompetenties

- in staat zijn op basis van relevante informatie uit een kinesitherapeutische screening een relevant geindividualiseerd blessurepreventief behandelprogramma samen te stellen en te implementeren binnen het domein van de sportkinesitherapie
- in staat zijn om het correct gebruik van taping, stretching en bracing aan te wenden in de revalidatie en blessurepreventieve aanpak van patiënten en sporters
- in staat zijn om het concept van kinetische keten uit te bouwen in functie van de sporthervatting van de patiënt

Leermateriaal

Syllabus, verspreid door REVAKI Gent

Referenties

Clinical Sports Medicine. Peter Brukner & Karim Kahn (3rd) Ed. Mc Graw-Hill Companies, Sydney, Australia

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Interactieve ondersteuning via MINERVA; Persoonlijke begeleiding op elektronische afspraak

Didactische werkvorm

Hoorcollege, Practicum: demonstraties, inoefenen, Begeleide zelfstudie, Groepswerk

Evaluatievorm

periodegebonden; de eindscore is niet het rekenkundig gemiddelde van de deelscores

Ondervragingsvorm

Theoretisch gedeelte: Schriftelijk examen (open vragen); Praktijk gedeelte: Praktijkexamen met schriftelijke voorbereiding

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina