Musculoskeletale revalidatie: wervelzuil
   
Referentie DMKINC02000019
Wordt gegeven in Tweede Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (UGent - AHS) - afstudeerrichting: revalidatie en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
Tweede Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (UGent - AHS) - afstudeerrichting: revalidatie en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 60.0
Stages en scriptie (C) 10.0
Studietijd (D) 270.0
Studiepunten (E) 9
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Lieven Danneels
Vakgroep GE24
Medelesgevers Barbara Cagnie
Sleutelwoorden

Klinisch redeneren - motorische controle – casuistiek – evidence based

Situering

Dit opleidingsonderdeel situeert zich in het afstudeerjaar binnen de afstudeerrichting musculoskeletale kinesitherapie. Deze cursus heeft de bedoeling de musculoskeletale revalidatie gerelateerd tot de wervelzuil te verbreden en verder uit te diepen. Deze cursus is tevens de directe voorbereiding op een groot aantal opleidingsonderdelen van de postgraduaatopleiding Musculoskeletale Kinesitherapie aan de UGent.

Inhoud

o Historiek, doelstellingen en definities van manuele therapie.
o Belangrijkste stromingen binnen de manuele therapie
o Methodologie in de manuele therapie.
o Algemene onderzoeks- en behandelingsprincipes.
o Klinisch denkkader met inbegrip van klinisch redeneren.
o De neuromusculaire disfuncties als indicaties voor manuele therapie.
o Motorische controle van de wervelzuil
o Casuistiek met aanvullende diagnostische en therapeutische technieken
o Evidence based handelen

Begincompetenties

Met succes gevolgd hebben van de opleidingsonderdelen:
- revalidatiewetenschappen en kinesitherapie van het musculoskeletaal stelsel: lumbale wervelzuil en bekken (3de ba)
- revalidatiewetenschappen en kinesitherapie van het musculoskeletaal stelsel: thorakale en cervikale wervelzuil (3de ba)
- methodologie in de revalidatie en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen (1ste ma)

Eindcompetenties

Met betrekking tot een casus met wervelzuilproblematiek :
o Relevante gegevens omtrent de hulpvraag van de patiënt verzamelen en kritisch interpreteren
o Een relevant kinesitherapeutisch onderzoek doelgericht uitvoeren en bijsturen
o De verzamelde gegevens omtrent de hulpvraag van de patiënt en het eraan gerelateerde kinesitherapeutisch onderzoek interpreteren, rekening houdende met ICF, en de daaruit voortvloeiende kinesitherapeutische diagnose opstellen
o Een kinesitherapeutisch handelingsplan op basis van de kinesitherapeutische diagnose opstellen, rekening houdend met ICF en met evidence based practice en waar mogelijk in samenspraak met de patient
o Een kinesitherapeutische interventie planmatig uitvoeren, kritisch evalueren en indien nodig bijsturen
o Een motorische controle disfunctie kunnen interpreteren op basis van dissociatietesten en adequaat behandelen

Leermateriaal

Powerpointpresentaties, Literatuur bestaande uit verplichte en facultatieve artikels

Referenties

Clinical reasoning for manual therapists. Jones M & Rivett D. Butterworth Heinemann, London 2004.
Grieve's Modern Manual therapy. The vertebral Column. Boyling J & Jull G. Elsevier, Edinburgh 2004.
Principles of neuromusculoskeletal treatment and management. A guide for therapists. Petty N. Elsevier, Edinburgh 2004.
The back pain revolution. Waddell G. Churchill Livingstone, Edinburgh 1998.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Interactieve ondersteuning via Minerva, Persoonlijke begeleiding op elektronische afspraak

Didactische werkvorm

Hoorcollege, Practicum, groepswerk, klinisch werkcollege

Evaluatievorm

Periodegebonden -- De eindscore komt niet overeen met het rekenkundig gemiddelde.

Ondervragingsvorm

Theorie: schriftelijk; Praktijk: casus (onderzoek en behandeling) na schriftelijke voorbereiding

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina