Aanvullingen in de klinische psychiatrie
   
Referentie DZPLEG01000013
Wordt gegeven in Master in de verpleegkunde en de vroedkunde (UGent - AHS - HoGent - HoWest)
Master in de verpleegkunde en de vroedkunde (UGent - AHS - HoGent - HoWest)
Master in de verpleegkunde en de vroedkunde (UGent - AHS - HoGent - HoWest)
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 75.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Kurt Audenaert
Vakgroep GE13
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Psychopathologie, psychiatrische ziektebeelden, persoonlijkheidsstoornissen

Situering

Het verwerven van inzicht in de psychobiologische variabelen in relatie tot psychiatrische stoornissen, zowel in functie van diagnostiek als van behandelin

Inhoud

a. Diagnostiek in de psychiatrie: referentiekader b. Medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van psychotische stoornissen: recente inzichten c. Medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van stemmings-en angststoornissen: recente inzichten d. Stoornissen van seksualiteit e. Stoornissen van de impulsiviteit f. Persoonlijkheidsstoornissen: differentiaal diagnostische aspecten g. Persoonlijkheidsstoornissen: biologische achtergrond h. Inleiding tot de Forensische Psychiatrie i. Management van agressief gedrag j. Management van zelfbeschadigend gedrag

Begincompetenties

Basiskennis van begrippen uit de psychiatrie en psychopathologie, zoals gedoceerd in basisopleidingen. Deze omvat een elementaire kennis van de psychiatrische nosologie (ziektebeelden en persoonlijkheidsstoornissen) en elementaire kennis van behandelingsstrategieën.

Eindcompetenties

Grondige kennis van de symptomatologie en diagnostiek van specifieke psychiatrische ziektebeelden en grondige kennis van medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelings-strategieën van deze ziektebeelden Inzicht hebben in de evidence based aspecten van diagnostisch procedures en behandeling van psychiatrische ziektebeelden De kwaliteit van de psychiatrische gezondheidszorg kunnen evalueren vanuit wetenschappelijk perspectief

Leermateriaal

handouts ter beschikking via internet -- +/- 10 EUR

Referenties

  • Wetenschappelijke artikelen, ter beschikking on-line

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Vraagstelling tijdens lessen mogelijk. Na de les kan individueel verdere uitleg aan de lesgever worden gevraagd.

Didactische werkvorm

Evaluatievorm

. Bijzondere voorwaarden: Onderwijsv: Hoorcollege, interactief onderwijs en zelfstudie Evaluatievorm: periodegebonden Ondervragingsv: mondeling en schriftelijk

Ondervragingsvorm

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina