Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie - afstudeerrichting: revalidatie en kinesitherapie bij inwendige ziekten
 

De opleiding tot master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie is een academische opleiding. Ze is rechtstreeks toegankelijk vanuit een bachelordiploma in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en kan toegang verlenen tot de gereglementeerde beroepstitel van kinesitherapeut.

Naast de competenties die nodig zijn om als polyvalent kinesitherapeut aan de slag te kunnen, geeft de opleiding de mogelijkheid om via het kiezen van een afstudeerrichting verdiepende competenties te verwerven. Deze kunnen verworven worden in een van de domeinen die relevant zijn voor de kinesitherapeutische praktijk (dus als vorm van specialisering) ofwel om als kinesitherapeut te werken in onderwijs en vorming. De masteropleiding geeft bij alle afstudeerrichtingen ook een voorbereiding op het werken als wetenschappelijk onderzoeker. Volgende afstudeerrichtingen worden vanuit Kinesitherapie Gent aangeboden:

 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij verouderen
 • Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige ziekten
 • Onderwijs en vorming

Het studieprogramma is op academisch niveau en competentiegericht. Niet zozeer losstaande kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes worden aangeleerd maar deze komen geïntegreerd aan bod in concrete en complexe situaties, waarbij de studenten maximale zelfstandigheid leren aan de dag leggen. Volgens het competentiemodel worden 6 grote competentiegebieden onderscheiden:

 • Competenties in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (en het domein van de gekozen afstudeerrichting in het bijzonder) en aanverwante wetenschappen
 • Wetenschappelijke competenties
 • Intellectuele competenties
 • Competenties in samenwerken en communiceren
 • Maatschappelijke competenties
 • Beroepsspecifieke competenties

De competenties die aan bod komen in het masterprogramma zijn grotendeels gelijkaardig aan die uit het gelijknamige bachelorprogramma maar dan op een hoger niveau in termen van toenemende complexiteit en zelfstandigheid en gericht op een specifieke context eigen aan de gekozen afstudeerrichting. Bovendien wordt van de afgestudeerden verwacht dat zij als polyvalent kinesitherapeut volledig zelfstandig kunnen functioneren in een diversiteit van werksettings.

Voor de deelcompetenties binnen deze gebieden wordt hierbij verwezen naar de opsomming in de rubriek van de bacheloropleiding in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie te Gent. Een volledige lijst met na te streven competenties, inclusief de beroepsgerichte en beroepsspecifieke, is beschikbaar. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van hoe competenties uit de bacheloropleiding in de masteropleiding op een hoger niveau komen (complexer en specifieker) of hoe componenten van een competentie (bijv. inzichten) geïntegreerd worden in een competentie.

 • Bachelor: “Een kinesitherapeutisch onderzoek bij een patiënt uitvoeren en bijsturen.”
  Master: “Op zelfstandige en kritische wijze een kinesitherapeutisch onderzoek bij een kind uitvoeren en bijsturen in reële en complexe klinische situaties of in wetenschappelijk onderzoek.”
 • Bachelor: “Onderzoeksresultaten analyseren en interpreteren.”
  Master: “Onderzoeksresultaten op een genuanceerde manier interpreteren en van daaruit conclusies trekken naar de praktijk van de kinesitherapie.”
 • Bachelor: “Werken in teamverband.”
  Master: “Interdisciplinair samenwerken in een multidisciplinaire en multiculturele context.”
 • Bachelor: “Inzicht hebben in de gezondheidsrisico’s en effecten van preventie.”
  Master: “Personen coachen en responsabiliseren met betrekking tot een gezondheidsbevorderende levensstijl.”
Enkele competenties zijn eigen aan het masterprogramma, zoals:
 • Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek verrichten op het niveau van een beginnend onderzoeker en zich inpassen in een groep die fundamenteel en toegepast onderzoek verricht in een gezondheidsdiscipline.
 • Kinesitherapeutische praktijkvoering binnen de gezondheidszorg opstarten en beheren (met inbegrip van financiële aspecten en regelgeving).

   
  Naar het hoogste niveau van de site Naar een hoger niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina