Nederlandse letterkunde: oudere periode I
   
Referentie AHKUNS01000004
Wordt gegeven in Taalspecifieke vakken groep Nederlands (MA)Lijst Taalspecifieke vakken voor Master in de historische taal- en letterkundeLijst Taalspecifieke vakken voor Master in de historische taal- en letterkundeLijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappen
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Remco Sleiderink
Vakgroep LW10
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Letterkunde, Nederlands, middeleeuwen, lopend wetenschappelijk onderzoek

Situering

Dit mastercollege is erop gericht studenten die tijdens de bacheloropleiding al kennis hebben gemaakt met Middelnederlandse literatuur en literatuurgeschiedenis, vertrouwd te maken met wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.

Inhoud

Centraal staat een lopend onderzoek van de docent. In 2008-2009 ging het om een bestudering van alle tekstgetuigen van het verhaal Jonathas ende Rosafiere. In 2009-2010 staat een fragmentarische boekrol die onlangs in het Mechelse stadsarchief is gevonden en die in 2008-2009 is gerestaureerd en nu voor nader onderzoek beschikbaar is. Het uiterst cryptische gedicht op deze rol wordt tijdens het college bestudeerd middels een minutieuze literaire en taalkundige analyse, via de bestudering van de historische context en door vergelijking met andere teksten (niet alleen in het Nederlands, maar ook in andere talen).

Begincompetenties

Van de studenten wordt verwacht dat ze eenvoudige Middelnederlandse teksten kunnen lezen en dat ze wetenschappelijke literatuur kunnen hanteren (in het Nederlands, maar met behulp van een woordenboek ook in het Engels en het Frans).

Eindcompetenties

Studenten zijn in staat om een heldere, correcte en coherente analyse van literaire teksten te presenteren in mondelinge en schriftelijke vorm. De studenten hebben na dit college inzicht in de realiteit van de vakbeoefening op het gebied van de Middelnederlandse literatuur. Nadat ze zich in een specifieke casus hebben ingewerkt, kunnen ze wetenschappelijke opvattingen op dit terrein kritsch tegen het licht te houden, waarbij ze hoofd- en bijzaken van elkaar weten te scheiden. De studenten zijn in staat een bescheiden eigen bijdrage aan lopend onderzoek te leveren en hierover op correcte wijze mondeling en schriftelijk te communiceren.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 10.0 EUR
Een omvangrijke reader met primaire en secundaire literatuur zal aan het begin van de collegereeks beschikbaar zijn in de vakgroepsbibliotheek (geraamde prijs: 10 euro). Ook alle handouts en alle materialen die op het leerplatform (Minerva) te beschikking worden gesteld, behoren tot de leerstof.

Referenties

Een meer gedetailleerde inhoudsopgave voor dit college is te vinden via de webpagina van de Vakgroep Nederlandse Letterkunde:
http://www.nederlandseliteratuur.ugent.be/home/Onderwijs

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

De colleges zij interactief van aard waarbij inbreng van de studenten wordt aangemoedigd. Via mail kan men bovendien altijd met vragen terecht bij de docent. Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een persoonlijk onderhoud. Daartoe dient de student aan de docent een mail te sturen waarin hij/zij beknopt het probleem schetst.

Didactische werkvorm

Hoor- en werkcolleges.

Evaluatievorm

Periodiek (100%)

Ondervragingsvorm

Openboekexamen.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina