Geschiedenis en cultuur van ScandinaviŽ
   
Referentie AHMINO00000167
Wordt gegeven in Tweede jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Nederlands - Zweeds
Tweede jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Nederlands - Zweeds
Tweede jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Frans - Zweeds
Tweede jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Frans - Zweeds
Tweede jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Engels - Zweeds
Tweede jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Engels - Zweeds
Tweede jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Duits - Zweeds
Tweede jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Duits - Zweeds
Tweede jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Latijn - Zweeds
Tweede jaar Bachelor in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Latijn - Zweeds
Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Scandinavistiek
Postgraduaatsopleiding Taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Scandinavistiek
Minor ScandinavistiekMinor Scandinavistiek
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 15.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Godelieve Laureys
Vakgroep LW13
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Geschiedenis, cultuur, Scandinavië

Situering

De doelstelling van dit basisopleidingsonderdeel is inzicht te verschaffen in de geschiedenis en de politieke en maatschappelijke verhoudingen van de Scandinavische landen en meer in het bijzonder inzicht te verstrekken in de politieke en economische relaties tussen de Scandinavische landen en de rest van Europa.

Inhoud

De cursus omvat een kort overzicht van de geschiedenis van Scandinavië. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het ontstaan van de vijf nationale staten en aan hun onderlinge relaties en samenwerking.. Daarnaast wordt ook de relatie van de Scandinavische landen tot (de rest van) Europa belicht.
Wat betreft de actuele maatschappelijke verhoudingen gaat de aandacht vooral uit naar de politieke partijen, het politieke landschap, de sociaal-economische situatie en de maatschappelijke ontwikkelingen. Analyse van het "Zweedse of Scandinavische model" in het licht van de mentaliteitsgeschiedenis en de ideologische ontwikkelingen van de Scandinavische landen.

Begincompetenties

Eindcompetenties

Aantonen dat men een basiskennis heeft over de geschiedenis van de Scandinavische landen.
Inzicht hebben in de politieke, economische en maatschappelijke verhoudingen.
Kennis aantonen in de relatie van de Scandinavische landen tot de Europese integratie.
Kennis aantonen van de Noordse samenwerking
Inzicht aantonen in de mentaliteitsgeschiedenis en de ideologische ontwikkelingen van de Scandinavische landen
In staat zijn informatie over Scandinavië op een deskundige wijze te ontsluiten
De achtergrond van (nieuws)feiten kunnen analyseren en uiteenzetten

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 15.0 EUR
Syllabus.

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Zowel in aansluiting op de les als tijdens het wekelijkse spreekuur kunnen studenten met vragen terecht bij de betrokken docent.

Didactische werkvorm

Hoorcollege.

Evaluatievorm

Periodegebonden (100%)

Ondervragingsvorm

Schriftelijk examen met multiple choice vragen en mondeling examen.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina