Moderne en actuele kunsttheorieŽn
   
Referentie AMKUNS01000010
Wordt gegeven in Lijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappen
Theorie (A) 10.0
Toepassingen (B) 40.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Antoon Van den Braembussche
Vakgroep LW17
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

kunst, theorie, filosofie

Situering

Inzicht verwerven in de belangrijkste problemen in de moderne en hedendaagse theorieën over kunst. ‘Modern’ verwijst naar de periode: 18e en 19e eeuw – ‘Hedendaags’ verwijst uiteraard naar: 20e en 21e eeuw.

Inhoud

De inhoud van dit tweejaarlijkse vak verandert regelmatig. Wij bestuderen o.a. thema’s als: de esthetische, cognitieve en politieke waarde(n) van kunst, de relevantie van schoonheid, de esthetische ‘sensus communis’, de universele geldigheidsaanspraak van esthetische oordelen, enzovoort.
We confronteren cruciale teksten, manifesten en discussies in de moderne en hedendaagse kunsttheorie en -filosofie (bv. Immanuel Kant, Friedrich Schiller, Georg W.F. Hegel, Arthur Schopenhauer, Hannah Arendt, Rosalind Krauss, Michael Fried, David Freedberg, Mieke Bal, Thierry de Duve, Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, enz.) met moderne en actuele ontwikkelingen in de (beeldende) kunsten.

Begincompetenties

Er wordt vertrouwdheid met de belangrijkste begrippen en problemen in de wijsgerige esthetica verondersteld (bv. omdat men eerder opleidingsonderdeel Esthetica I en/of Esthetica II heeft gevolgd).

Eindcompetenties

- Op een consistente wijze kunnen reflecteren en rapporteren over belangrijke problemen over moderne en hedendaagse kunst(theorieën).
- Moderne en hedendaagse vraagstukken in verband met kunst kunnen analyseren.
- De verdiensten en zwaktes van verschillende moderne en hedendaagse kunsttheorieën kunnen evalueren.
- De belangrijkste terminologie van moderne en hedendaagse kunsttheorieën feilloos in de meest diverse omstandigheden kunnen gebruiken.
- Theoretische inzichten adequaat kunnen toepassen op concrete problemen en discussies over moderne en hedendaagse kunst.
- Op een geïnformeerde wijze kunnen praten en schrijven over kunsttheoretische problemen, zoals de waarde(n) van kunst, de rechtvaardiging van esthetische oordelen, de esthetische gemeenschap, ‘sensus communis’, enz.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 11.0 EUR
tekstenbundel

Referenties

Referenties zijn afhankelijk van het behandelde onderwerp: worden tijdens de colleges opgegeven

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

beperkt aantal inleidende hoorcolleges; actieve participatie in discussies en mondelinge presentaties (ter voorbereiding van scriptie) door de studenten

Didactische werkvorm

beperkt aantal inleidende hoorcolleges; nadruk ligt op participatie in discussies en presentaties door de studenten

Evaluatievorm

permanente evaluatie van de deelname aan de discussies en van de mondelinge presentaties (30%); scriptie (70%) periodegebonden
De deadline wordt tijdens de colleges meegedeeld en dient ten allen prijze gerespecteerd te worden. Als de student niet geslaagd is voor de scriptie, wordt een tweede kans geboden tussen de eerste en tweede examenperiode.
De student(e) die ongegrond afwezig is op de niet-periodegebonden evaluatie zal, in uitvoering van artikel 76, § van het OER 2009-2010 als niet-geslaagd worden verklaard voor dit opleidingsonderdeel.

Ondervragingsvorm

permanent (mondeling): discussies en presentaties (30%)
periodiek (schriftelijk): scriptie (70%).

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina