Methodologie van cross-cultureel onderzoek
   
Referentie AMKUNS01000015
Wordt gegeven in Lijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappenMaster in de kunstwetenschappen
Master in de kunstwetenschappen
Theorie (A) 0.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Hendrik Pinxten
Vakgroep LW18
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

methodologie, veldwerk, cultuur

Situering

Vaardigheden en kennis opdoen van empirisch werk met eigen en andersculturele onderwerpen. de cursus biedt een syllabus met overzicht van de belangrijkste kwalitatieve methodes in het veld. bovendien wordt de student in een begeleid kort veldwerk de praktische vaardigheden megegeven om een krot kwalitatief onderzoek te doen

Inhoud

-inleiding in kwalitatief onderzoek in de culturele antropologie via enkele basiswerken van methodologie
-uitvoering van kort proefveldwerk onder begeleiding

Begincompetenties

-noties van cultureel antropologische en/of kunsthistorische basisbegrippen -vooropleiding: antropologie, kunstwetenschappen

Eindcompetenties

a) competentie in een wetenschappelijke discipline:
de student is in staat zich te oriënteren in de methodologie, en daar de wetenschappelijke benaderingen van kwalitatief onderzoek te duiden.
b) wetenschappelijke competentie:
-de student is in staat om kritiek en dataverzameling in een empirisch onderzoek op te zetten en kritisch te organiseren
-de student verwerft inzicht en ervaring rond interpretatie van empirische gegevens
-de student is in staat een wetenschappelijk verantwoord interview en linguïtisch veldwerk uit te voeren
-de student is in staat om een plan te maken, een scenario te schrijven en uit te voeren voor een veldwerk in diverse culturele contextende student beschikt over de kennis om de geschikte methodologie op te zoeken en toe te passen
c) maatschappelijke competentie:
de student is in staat om met reêle mensen om te gaan en er een begin van empirisch wetenschappelijk onderzoek mee op te zetten

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 12.0 EUR
hoofdstukken uit handboeken van kwaltitatief onderzoek (e.g., Denzin, Bernard)

Referenties

nihil

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

assitent volledig ingezet voor dit vak

Didactische werkvorm

-hoorcollege (hoofdstukken) -veldwerk

Evaluatievorm

permanent, met eindquote voor eindrapport, dat voor 100% als examen geldt

Ondervragingsvorm

rapport

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina