Capita selecta uit de geschiedenis van het interieur en de kunstnijverheid
   
Referentie AMKUNS01000019
Wordt gegeven in Lijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappen
Theorie (A) 20.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Anna Bergmans
Vakgroep LW17
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Interieurgeschiedenis, Kunstnijverheid

Situering

Grondige kennis verwerven van bijzondere aspecten van de geschiedenis van het interieur en de kunstnijverheid in West-Europa van de middeleeuwen tot in de 20ste eeuw met klemtoon op de Nederlanden.

Inhoud

Het vak omvat een hoorcollege (20 u A) en begeleide zelfstudie (30 u B)

1. De hoorcolleges belichten bijzondere aspecten van de geschiedenis van het interieur en de kunstnijverheid, van de middeleeuwen tot in de 20ste eeuw in West-Europa, met klemtoon op de Nederlanden. Zij worden gekoppeld aan een studiedag. Het thema is interieurdecoratie: muurschilderkunst, tapijtkunst, goudleder, behanselpapier, doekbehangsels.
2. De begeleide zelfstudie gaat in op actuele onderzoeksthema's. Naargelang het thema kan worden samengewerkt met de "Capita selecta uit de architectuurgeschiedenis en de monumentenzorg".
3. Bezoeken aan een museum van kunstnijverheid/industrikle vormgeving, een wetenschappelijke tentoonstelling of een project in het vakgebied

Begincompetenties

De student heeft een inzicht in de geschiedenis van het interieur en de kunstnijverheid.

Eindcompetenties

- Gevorderde kennis kunnen aantonen over de geschiedenis van het interieur en de kunstnijverheid.
- Getuigen van een kritische benadering van bronnen.
- Onderzoek op relevantie en wetenschappelijke waarde beoordelen.
- Componenten van het historische interieur zelfstandig herkennen en analyseren.
- Interieurgeschiedenis en kunstnijverheid kunnen interpreteren als een cultureel gegeven.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 6.0 EUR
Nederlandstalige syllabus en verplichte literatuur elektronisch beschikbaar op Minerva.

Referenties

Aanbevolen literatuur

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Permanent, via contacturen en vast spreekuur op vrijdag van 14-16 uur.

Didactische werkvorm

• Hoorcolleges
• Excursies
• Begeleide zelfstudie (literatuur, congres,…)

Evaluatievorm

Periodegebonden (100%)

Ondervragingsvorm

Mondeling; onder meer aan de hand van beeldmateriaal wordt de kennis van de volledige inhoud van het programma en van de verplichte lectuur getoetst.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina