Etnomusicologie
   
Referentie AMKUNS01000030
Wordt gegeven in Lijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappen
Theorie (A) 40.0
Toepassingen (B) 10.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Dirk Moelants
Vakgroep LW17
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

vergelijkende muziekwetenschap, etnomusicologie, muziekantropologie, etnische muziek, traditionele muziek, niet-westerse muziek, wereldmuziek

Situering

Inzicht bij te brengen in de aard en de functie vanmuziek buiten de westerse klassieke traditie.

Inhoud

Na een kort overzicht van het vakgebied en haar geschiedenis, wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste methodes en onderzoeksdomeinen. Deze aspects worden dan geïllustreerd door een uitgebreid overzicht vande belangrijkste eigenschappen van verschillende muziekculturen in de wereld. Hierbij komen zowel niet-westerse klassieke muziek, etnische muziek als volksmuziek en populaire muziek aan bod.

Begincompetenties

basiskennis van muziekterminologie

Eindcompetenties

Inzicht aantonen in het functioneren van muziek in diverse culturen
Inzicht aantonen in de relaties tussen muziek, beweging en taal
Inzicht aantonen in processen van acculturatie in muziek
Kunnen bespreken en classificeren van diverse muzikale stijlen en genres
Kunnen classificeren van diverse muziekinstrumenten
Beheersen van methodes om niet-westerse muziek en musici te benaderen

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 10.0 EUR
Syllabus, geïllustreerd met fotomateriaal en geluids- en videofragmenten.
Volledig on-line ter beschikking.

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Lessen uitgebreid geïllustreerd met geluids- en videofragmenten.
Contact met muzikanten in veldwerkoefening.

Didactische werkvorm

hoorcolleges

Evaluatievorm

Periodegebonden: examen (80%) en permanent: presentatie van groepstaak (20%)

Ondervragingsvorm

schriftelijk + mondeling
gebruik van audio-visueel materiaal

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina