Beginselen van de psychobiografie toegepast op de moderne en actuele kunst
   
Referentie AMSERV01000006
Wordt gegeven in Lijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappen
Theorie (A) 15.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Filip Geerardyn
Vakgroep PP08
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Psychobiografie, Moderne en Actuele Beeldende kunst, Methodologie

Situering

Het opleidingsonderdeel beoogt de student de theoretische referentiekaders en onderzoeksmethoden bij te brengen die de vraag beantwoorden naar het particulier verband tussen de persoon van de kunstenaar en zijn werk. In de oefeningen onderzoeken de studenten deze vraag aan de hand van het oeuvre van één kunstenaar.

Inhoud

De leerstof biedt een overzicht van de bestaande tradities, scholen en methodologieën inzake psychobiografisch onderzoek. Aan bod komen o.m. de freudiaanse, neo-freudiaanse, lacaniaanse en niet-psychoanalythische benaderingen.

Begincompetenties

Kennis hebben van de basisbegrippen van de psychoanalythische theorie: kennis hebben van de paradigmatische toepassingen van de psychoanalyse in het veld van de kunst.

Eindcompetenties

Gevorderde kennis hebben van de basisbegrippen van de toegepaste psychoanalyse.
Kennis hebben van de bestaande tradities, scholen en methodologieën inzake psychobiografisch onderzoek 'freudiaanse, neo-freudiaanse, lacaniaanse en niet-psychoanalythische).
Het particulier verband kunnen leggen tussen de kunstenaar en zijn/haar kunst.
De relevante methoden kunnen toepassen in het geval van een particulier kunstenaar.
Het zelfstandig kunnen beoordelen van de kwaliteit van toepassingen van de psychoanalyse op de kunst.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 30.0 EUR
Nog te bepalen

Referenties

-

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Tijdens de oefeningen krijgen de studenten de gelegenheid om de leerstof toe te passen en worden de resultaten interactief besproken.

Didactische werkvorm

Theorie: Hoorcollege
Oefeningen: Werkcollege

Evaluatievorm

Theorie: periodegebonden: mondelinge eindevaluatie periodegebonden met schriftelijke voorbereiding. (30 %) Oefening: permanente evaluatie en eindevaluatie (paper) van de onderzoeksresultaten (70%)

Ondervragingsvorm

Theorie: In het mondelinge examen met schriftelijke voorbereiding wordt nagegaan in hoeverre de student de kennis heeft verworven van de bestaande tradities, scholen en methodologieën inzake psychobiografisch onderzoek (freudiaanse, neo-freudiaanse, lacaniaanse en niet-psychoanalythische) en of hij/zij het particulier verband kan leggen tussen de kunstenaar en zijn of haar kunst.
Oefening: De permanente evaluatie van het werkseminarie en de eindevaluatie van de individuele toepassing (paper) gaat na in hoeverre de student de relevante methoden kan toepassen in het geval van een particulier kunstenaar.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina