Ontwikkeling en esthetiek van de film
   
Referentie AMSERV01000007
Wordt gegeven in Master in de kunstwetenschappen
Master in de kunstwetenschappen
Theorie (A) 50.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 150.0
Studiepunten (E) 5
Niveau  
Creditcontract? Toegang is open: student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever DaniŽl Biltereyst
Vakgroep PS01
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

film, beeldcultuur, filmanalyse, filmgeschiedenis

Situering

Deze cursus heeft tot doel de studenten te introduceren in het domein van de filmgeschiedenis en de beeldcultuur, met klemtoon op de ontwikkeling van de filmesthetiek. We gaan er hierbij vanuit dat film als kunst, expressie- en communicatiemiddel enkel kan begrepen worden in een bredere maatschappelijke context. Hiertoe horen zeker ook de invloed van technologische, politieke, socioculturele en economische factoren.

Inhoud

Na een inleidende terreinafbakening over film als bron gaan we in op enkele filmanalytische kernconcepten die van belang zijn om de ontwikkeling van de film te begrijpen. Het grootste deel van de cursus wordt ingepalmd door een grotendeels chronologische beschrijving van de hoofdstromingen in de ontwikkeling van de filmesthetiek.

Begincompetenties

Geen.

Eindcompetenties

  • betere kennis van filmgeschiedenis
  • kritisch omgaan met film en beeldcultuur
  • analyse van film- en beeldbronnen

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 30.0 EUR

  • een beknopte syllabus + handouts colleges
  • handboek: Cook, D.A. (1996) A History of Narrative Film. New York: Norton.

Referenties

Thompson, K. & Bordwell, D. (1994) Film History. An introduction. Londen: McGRaw-Hill.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Docent en assistent.

Didactische werkvorm

  • hoorcollege
  • fragmenten uit films en documentaires

Evaluatievorm

Periodegebonden (100%)

Ondervragingsvorm

Schriftelijk.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina