Architectuurtheorie I
   
Referentie AMSERV01000010
Wordt gegeven in Lijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappenLijst majors voor Master in de kunstwetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 30.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Maarten Delbeke
Vakgroep TW01
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Architectonisch denken, grondbegrippen, proportiesystemen, ideologieën

Situering

Introductie tot het klassieke en moderne architectonisch denken, van Vitruvius tot de 20e eeuw. Kennis van basisbegrippen uit de klassieke traditie zoals wezen en oorsprong van de architectuur, haar kosmologische grondslagen, de harmonie- en proportieleer, haar specifieke formele middelen. Kennis van leidende denkstromingen en thema's uit de moderne traditie zoals rationalisme, functionalisme, tectoniek, architectuur als anticipatie van een egalitaire samenleving, CIAM-ideologie, Team 10-ideologie, de stad als architectuur.

Inhoud

 • Inleiding: Definitie en object
 • Definities van de architectuur
 • Grondbegrippen: Oorsprong van de architectuur; Architectuur en kosmologie; Proportiesystemen; Basiscomponenten; Basisaspecten
 • Capita selecta Verlichting: Copernicaanse revolutie; Perrault; Laugier, Piranesi, Boullée
 • Capita selecta 19de eeuw: Rationalisme; Eclecticisme; Romantiek en Symbolisme
 • Capita selecta 20ste eeuw: Vroegmodernisme; Modernisme; Postmodernisme
 • Oefening: Studie zelfgekozen onderwerp

Begincompetenties

Architectuurgeschiedenis 1

Eindcompetenties

Verworven begrippen:

 • Architectuur als betekenisvolle ordening, centraliteit, antropomorf model, kosmologisch model, organische en geometrische ordening.
 • Pre-Copernicaans wereldbeeld, klassieke harmonie en proportie, klassieke bouworden, gulden snede, klassieke compositie, axialiteit, Copernicaanse revolutie, positieve en arbitraire schoonheid. · Natuurlijk model, modulor.
 • Bouwheer, bouwplaats, genius loci, identiteit, monumentaliteit, duurzaamheid, type en archetype, functie en vorm, flexibiliteit en polyvalentie, ruimte en betekenis.
 • Sächlichkeit, Typisierung, functionalisme, patterns of human association, doorstep, cluster, contradictie en complexiteit, stedelijke morfologie en typologie.
Verworven inzichten:
 • Inzicht in architectuur als ordening, als beeldende taal, als uitdrukking van een levensopvatting.
 • Inzicht in architectuur als ruimtelijke bestendiging van culturele waarden, als gebouwde ideologie.
Verworven vaardigheden:
 • Toepassing van de verworven inzichten in de perceptie van concrete objecten en gebouwen.
 • Ervaring in literatuuronderzoek & schrijven van een paper over een architectuurtheoretisch onderwerp
Verworven attitudes:
 • Aandacht voor de architectuur als gebouwde betekenis.

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 4.0 EUR
Syllabus (Ned.) met Reader (Nederlands, Engels, Frans)

Referenties

 • VITRUVIUS, De Architectura libri X (ca. 27 voor K.)Handboek bouwkunde, Athenaeum, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1997 Nederlandse vertaling door Ton Peters.
 • G. GERMAN, Einführung in die Geschichte der Architekturtheorie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1980.
 • H.W. KRUFT, Geschichte der Architekturtheorie. C.H. Beck Verlag 1985.Engelse vertaling: History of Architectural Theory
 • V. HART, ed., Paper Palaces, the Rise of the Renaissance Architectural Treatise, Yale UP, New Haven 1998.
 • J. ONIANS, Bearers of Meaning, the Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance, Princeton U.P., 1988.
 • J. GUILLAUME, ed., L'emploi des ordres dans l'architecture de la renaissance, Picard, Parijs 1992.
 • F. FICHET, La théorie architecturale à l'age classique - essai d'anthologie critique, Mardage, Luik, 1979.
 • J. RYKWERT, On Adam's house in paradise, MMA, New York, 1972.
 • J. RYKWERT, The Dancing Column - On Order in Architecture, MIT Press, Cambridge Mass., 1996.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Begeleiding van studenten: de lesgever of zijn/haar medewerkers zijn tijdens of tussen de hoorcolleges bereikbaar voor uitleg; er is begeleiding tijdens de werkcolleges.

Didactische werkvorm

Hoorcolleges; Practica

Evaluatievorm

Periodegebonden evaluatie (100%)

Ondervragingsvorm

Periodegebonden evaluatie: mondeling examen met gesloten boek, schriftelijke voorbereiding

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina