Onderzoeksseminarie: Stadsgeschiedenis
   
Referentie AMSHIE01000009
Wordt gegeven in Master in de geschiedenis
Master in de geschiedenis
Master in de kunstwetenschappen
Master in de kunstwetenschappen
Theorie (A) 30.0
Toepassingen (B) 60.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 300.0
Studiepunten (E) 10
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Dit opleidingsonderdeel kan niet gevolgd worden via dit soort contract
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Apart creditcontract verplicht
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Anne-Laure Van Bruaene
Vakgroep LW04
Medelesgevers Marc Boone
Christophe Verbruggen
Andries Zuiderhoek
Sleutelwoorden

stadsgeschiedenis, (urban history)

Situering

In dit onderzoeksseminarie worden de studenten wegwijs gemaakt in de methodologie, concepten en problematiek van de stadsgeschiedenis (klassieke oudheid, middeleeuwen, vroegmoderne tijd en nieuwste tijden).

Inhoud

Dit is een onderzoeksseminarie dat aansluit bij de thematiek die centraal staat in het concrete lopende onderzoek van de lesgever(s) en bij de onderwerpen die door de studenten in hun Masterscripties aangeboord werden.

• Inleidende hoorcolleges en gastcolleges door experts in het veld
• Praktische werkcolleges (seminaries) op basis van het lopend onderzoek binnen de opleiding Geschiedenis
• Passieve deelname aan een wetenschappelijke bijeenkomst extra muros

Begincompetenties

De student beheerst de eindtermen van de bacheloropleiding in de geschiedenis aan de UGent, in het bijzonder een gedegen voorkennis van de sociaal-economische, politieke en culturele geschiedenis van de betrokken tijdvakken en een beheersing van de technieken van de Historische Kritiek

Eindcompetenties

• Gevorderde kennis over de problematiek en methodologie van de stadsgeschiedenis kunnen aantonen
• De courante concepten en verklaringsmodellen met betrekking tot de stadsgeschiedenis kritisch kunnen evalueren en creatief kunnen toepassen
• Een kritisch en historisch verantwoord oordeel kunnen vellen over de historische en hedendaagse problematiek van het samenleven in een stedelijke context, met de nadruk op interdisciplinariteit
• Zelfstandig bronnen en literatuur met betrekking tot de onderzoeksthema’s kunnen opsporen en verwerken
• Kritisch kunnen reflecteren en rapporteren over het vak, met als concrete invulling het schrijven van een paper

Leermateriaal

Geraamde totaalprijs: 10.0 EUR
Eigen syllabus of reader, documenten ter beschikking gesteld op Minerva.

Referenties

J.L Pinol (red.), Histoire de l'Europe urbaine, 2 delen, Parijs, Le Seuil, 2003.

Peter Clarke, European Cities and Towns, 400-2000. Oxford, OUP, 2009.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Interactieve ondersteuning via Minerva en persoonlijke ondersteuning na elektronische afspraak door de betrokken docenten en medewerkers.

Didactische werkvorm

Een combinatie van hoorcolleges, werkcolleges en groepswerk.

Evaluatievorm

Periodegebonden (30%) en permanente evaluatie (70%)
De permanente evaluatie bestaat uit een paper en wekelijkse voorbereidingen, de periodegebonden evaluatie is een examen dat plaatsvindt in de examenperiode.

Ondervragingsvorm

Mondeling

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina