Master in de taal- en letterkunde - afstudeerrichting: Latijn - Spaans
 

Doelstellingen:

 • de twee gekozen talen op een uitstekende wijze beheersen
 • over een uitstekend taalbewustzijn beschikken
 • op een diepgaande en creatieve wijze de twee gekozen talen en literaturen kunnen vergelijken evenals over de verschillen ertussen kunnen reflecteren
 • diepgaand wetenschappelijk inzicht bezitten in het taalsysteem en de verschijningsvormen van taal
 • diepgaand wetenschappelijk inzicht bezitten in de specifieke eigenschappen van literaire teksten en in het historisch functioneren van literatuur
 • verscheidene analysemethoden bij de studie van gesproken en geschreven teksten in de betrokken talen kunnen toepassen, evalueren en verder uitbouwen
 • complexe vraagstellingen van taalkundige en/of letterkundige aard, eigen aan de gekozen talencombinatie, kunnen oplossen en de aldus gewonnen eigen onderzoeksresultaten kunnen presenteren aan vakgenoten
Eindtermen:
 • een uitstekende kennis bezitten van (verschillende varianten van) de bestudeerde talen en deze in diverse gebruikscontexten zeer vlot kunnen toepassen
 • kunnen bijdragen aan de taalkundige discussie over taal als communicatievorm en de historische aspecten ervan
 • kunnen bijdragen aan de letterkundige discussie over de literaire tradities van de bestudeerde taalgebieden
 • fenomenen en processen van historische, culturele en socio-politieke aard kunnen begrijpen en kritisch kunnen evalueren
 • actief en kritisch literatuurwetenschappelijke en taaltheoretische analysemethodes beheersen en deze in de praktijk kunnen brengen
 • grondige kennis bezitten van de geschiedenis en cultuur van de bestudeerde taalgebieden, alsook deze kennis kunnen toepassen
 • een grondig inzicht bezitten in de taal- en letterkundige relaties tussen de twee gekozen talen
 • in de vorm van een meesterproef een bepaald onderwerp uit de opleiding kritisch kunnen belichten en hierbij gebruik kunnen maken van de wetenschappelijke bronnen

   
  Naar het hoogste niveau van de site Naar een hoger niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina