Master in de politieke wetenschappen - afstudeerrichting: internationale politiek
 

De Master in de Politieke Wetenschappen heeft als doel inzicht bij te brengen in de dynamiek van de huidige politiek-maatschappelijke constellatie en de krachten die deze vormgeven en inzicht bij te brengen wat betreft de processen, actoren en instituties die hiermee verband houden; in functie van de gekozen afstudeerrichting (internationale politiek of nationale politiek) wordt deze kennis verder verdiept. Dit heeft tot doel afgestudeerden toe te laten op een zelfstandige wijze op academisch niveau te functioneren in een met de politieke wetenschappen verwant beroepsdomein.

Kennis: Grondig inzicht in de politicologie en andere wetenschappen van belang voor de studie van de politieke wetenschappen (geschiedenis, economie, publiekrecht, ...). Kennis van de historische ontwikkeling en actuele dynamiek van het politiek-maatschappelijk gebeuren. Gevorderde kennis van de theorie en conceptuologie van de politieke wetenschappen, in het bijzonder wat betreft respectievelijk de internationale politiek en de nationale politiek.

Vaardigheden: Verbanden leggen wat betreft de interdependentie van de kennis-eindtermen. Vaardigheden in het omzetten van theorieën, concepten, modellen en data naar een relevante en heldere rapportering. Correct hanteren van de belangrijkste onderzoeksmethoden voor het zelfstandig ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in verband met de politieke wetenschappen.

Attitudes: Kritisch-reflexieve houding, bewust zijn van de rol en relevantie van politiek-wetenschappelijk onderzoek. Relativeringsvermogen en leergierigheid, in het bijzonder naar verwante (hulp)wetenschappen.

   
  Naar het hoogste niveau van de site Naar een hoger niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina