Verloskunde, voortplanting en kunstmatige inseminatie van het paard, met kliniek
   
Referentie GMDIRD01000004
Wordt gegeven in Derde Master in de diergeneeskunde - afstudeerrichting: paard
Theorie (A) 5.0
Toepassingen (B) 157.5
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 180.0
Studiepunten (E) 6
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Aart de Kruif
Vakgroep DI08
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Situering

De studenten voldoende praktische kennis en inzicht bijbrengen over verloskunde, voortplanting en kunstmatige inseminatie bij het paard.

Inhoud

De verloskunde en voortplanting bij het paard worden besproken, evenals de kunstmatige inseminatie en de aandoeningen van de uier. De toepassing van de theoretische kennis van de studenten in de praktijk.

Begincompetenties

2de jaar master diergeneeskunde

Eindcompetenties

Als praktizerende dierenarts voldoende kennis hebben van de verloskunde en de voortplanting bij het paard, zowel theoretisch als praktisch.

Leermateriaal

Boeken, cursussen en literatuur.

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Indien nodig

Didactische werkvorm

Colleges, demonstraties, practica en klinieken.

Evaluatiemoment

Periodiek

Het vermelde aantal uren klinische opleiding is richtinggevend en wordt jaarlijks bepaald in functie van de case load en het aantal studenten per optie. Wegens de seizoensgebonden variatie in patiëntenaanbod dienen de kliniekuren evenredig over het volledige academiejaar gespreid te worden.

Deelname aan de klinieken is verplicht.
Doelbewust ontrekken aan de periode- en/of niet-periodegebonden evaluatie kan leiden tot het niet-geslaagd zijn.

Evaluatievorm

Mondeling en schriftelijk

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina