Evidence Based Medicine voor gevorderden
   
Referentie DHSPEC00000001
Wordt gegeven in Lijst algemene opleidingsonderdelen voor eerste Master in de specialistische geneeskunde
Theorie (A) 10.0
Toepassingen (B) 0.0
Stages en scriptie (C) 0.0
Studietijd (D) 75.0
Studiepunten (E) 3
Niveau  
Creditcontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Examencontract? Toelating mogelijk mits gunstige beoordeling competenties
Creditcontract verplicht bij Examencontract? Inbegrepen in examencontract
Tweede examenkans mogelijk in geval van niet-periodegebonden evaluatie? Ja
Onderwijstaal Nederlands
Verantwoordelijk lesgever Luc Vakaet
Vakgroep GE17
Medelesgevers  
Sleutelwoorden

Ziekenhuisgeneeskunde, Evidence Based Medicine

Situering

Evidence-Based Medicine is het expliciet en afgewogen toepassen van de resultaten van goed medisch wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk. Voor elke geneesheer specialist is het belangrijk een probleem te kunnen vertalen in een beantwoordbare vraag en op een efficiënte manier naar relevante literatuur te kunnen zoeken. Het kritisch beoordelen van de kwaliteit van de evidentie en de toepassing van de bevindingen in de praktijk zijn fundamenteel belangrijke vaardigheden van elke arts. Dit opleidingsonderdeel legt de basis voor de verdere praktijk inzake Evidence Based Medicine voor specialisten in de volgende niveaus.

Inhoud

Lezing gevolgd door workshop over
- Inleiding Evidence Based Medicine (EBM)
- Kennis en gebruik van beschikbare literatuur bronnen (inclusief elektronische databanken)
- Gerandomiseerde klinische trials en systematische review van de literatuur
- Kritische evaluatie literatuur via beoordeling van de soort studie :
 Systematische review
 Randomized Controlled Trial
 Meta analyse
- Hoe gebruik maken van de “Critically Appraised Topic” (CAT) methode toegepast in diagnose, epidemiologie of therapie.
- Toepassingen van EBM praktijkrichtlijnen en “Health Technology Assesssments” HTA

Begincompetenties

Basisdiploma arts of doctor in de genees- heel- en verloskunde

Eindcompetenties

- Wetenschappelijk verantwoord, bronnen van literatuur opzoeken en kritisch evalueren
- Methode(s) gebruiken om gericht klinische vragen te beantwoorden
- Praktijkrichtlijnen kunnen toepassen

Leermateriaal

http://www.minerva-ebm.be
http://www.cebm.net/
Syllabus

Referenties

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Vraagstelling aan de lesgever per email en elektronische leeromgeving is mogelijk

Didactische werkvorm

8 uren lezingen, workshop met oefeningen

Evaluatiemoment

Niet-periodegebonden en periodegebonden

Evaluatievorm

Het uitwerken van een op EBM gebaseerd vraagstelling van een door de student zelf gekozen onderwerp.

  Naar het hoogste niveau van de site Ga naar de algemene informatie Ga naar de help-pagina's Ga naar de zoekpagina's Engelse versie / English version Terug naar de vorige pagina Terug naar de hoofding van deze pagina